Gümnaasiumi õpetajad

  • Maria Lotman – valikaine.

  • Marko Tiirmaa – riigikaitse.