Lapsevanemale


Kontakt

E-mail: kool@katoliku.edu.ee

Lasteaed on avatud 7.40–17.40.

Asukoht ja postiaadress:

Tartu Katoliku Hariduskeskus

Oru 3

51014 TARTU

EESTI

Vastuvõtt

Oma lasteaeda ootame lapsi, kes õppeaasta alguseks on saanud vähemalt 2-aastaseks. Eelisjärjekorras võtame

vastu hariduskeskuse töötajate lapsi ja hariduskeskuses juba käivate laste õdesid ja vendi.

Taotluse hariduskeskuse lasteaeda astumiseks saab teha ARNO keskkonnas.

Täpsem info kool@katoliku.edu.ee.


Kohatasu

Lasteaia kohatasu on alates 01.09.2022 81 eurot kuus. Kohatasu makstakse 11 kuud aastas. (Tartu linna lasteasutuste rahastamisel moodustab lapsevanema poolt kaetav osa ühes kuus ühe lapse kohta 15% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt töölepingu seaduse paragrahvi 29 lõike 5 alusel kehtestatud kuutasu alammäärast).

Kui lapsevanemal on kaks või enam last, kes kasutavad kohta koolieelses lasteasutuses, siis peab ta maksma kohatasu:

1) 100% vanuselt noorima lapse eest;
2) 50% vanuselt järgmise lapse eest;
3) kolmanda ja järgneva lapse eest kohatasu maksma ei pea.

Kohatasu erisuste rakendamiseks peab üks lapsevanem ja tema lapsed elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas ühel aadressil.