Nõukogu


Dorel Tamm-Klaos: lasteaia lastevanemate esindaja dorel.tamm-klaos@ut.ee (valitud kuni 22.09.2023)

Ülle Laas: algkooli lastevanemate esindaja – ulle.laas@hm.ee (valitud kuni 2.10.2021)

Erki Tammiksaar: põhikooli lastevanemate esindaja – erki.tammiksaar@emu.ee (valitud kuni 2.10.2021)

Andra Jõras: lasteaia õpetajate esindaja – andra.joras@katoliku.edu.ee (valitud kuni 20.09.2023)

Jane Krasilnikova: algkooli õpetajate esindaja – jane.krasilnikova@katoliku.edu.ee (valitud kuni 02.10.2021)

Marge Hunt: põhikooli õpetajate esindaja – marge.hunt@katoliku.edu.ee (valitud kuni 12.11.2023)

Juhan Koppel: gümnaasiumi õpetajate esindaja – juhan.koppel@katoliku.edu.ee (valitud kuni 5.11.2023)

Liina Tamm: direktor – liina.tamm@katoliku.edu.ee

isa Miguel: koguduse esindaja – isa.miguel@katoliku.edu.ee

Õde Veronika: pidaja esindaja – veronika@katoliku.edu.ee

Aleksandra Sooniste: arendusjuht – aleksandra.sooniste@katoliku.edu.ee

Eve Resev: raamatupidaja – eve.resev@katoliku.edu.ee