Nõukogu


Dorel Tamm-Klaos - lasteaia lastevanemate esindaja dorel.tamm-klaos@ut.ee (valitud kuni 22.09.2023)

Ülle Laas - algkooli lastevanemate esindaja - ulle.laas@hm.ee (valitud kuni 02.10.2021)

Erki Tammiksaar - põhikooli lastevanemate esindaja - erki.tammiksaar@emu.ee (valitud kuni 02.10.2021)

Andra Jõras - lasteaia õpetajate esindaja - andra.joras@katoliku.edu.ee (valitud kuni 20.09.2023)

Jane Krasilnikova - algkooli õpetajate esindaja - jane.krasilnikova@katoliku.edu.ee (valitud kuni 02.10.2021)

Jane Otti - põhikooli õpetajate esindaja - jane.otti@katoliku.edu.ee (valitud kuni 27.09.2020)

Liina Tamm - direktor - liina.tamm@katoliku.edu.ee

isa Miguel - koguduse esindaja - isa.miguel@katoliku.edu.ee

õde Veronika - pidaja esindaja - veronika@katoliku.edu.ee

Aleksandra Sooniste - arendusjuht - aleksandra.sooniste@katoliku.edu.ee

Eve Resev - raamatupidaja - eve.resev@katoliku.edu.ee