Nõukogu


Dorel Tamm-Klaos: lasteaia lastevanemate esindaja – dorel.tamm-klaos@ut.ee (valitud kuni 31.10.2026)

Hans Orru: algkooli lastevanemate esindaja – Hans.Orru@ut.ee (valitud kuni 7.10.2024)

Erki Tammiksaar: põhikooli lastevanemate esindaja – erki.tammiksaar@emu.ee (valitud kuni 7.10.2024)

Urmas Nõmmik: gümnaasiumi lastevanemate esindaja – urmasn@hotmail.com (valitud kuni 31.10.2026)

Annika Laur: lasteaia õpetajate esindaja – annika.laur@katoliku.edu.ee (valitud kuni 3.10.2026)

Jane Krasilnikova: algkooli õpetajate esindaja – jane.krasilnikova@katoliku.edu.ee (valitud kuni 06.10.2024)

Saana Kolvanki: põhikooli õpetajate esindaja – saana.kolvanki@katoliku.edu.ee (valitud kuni 3.10.2026)

Jekaterina Desjatnikova: gümnaasiumi õpetajate esindaja – jekaterina.desjatnikova@katoliku.edu.ee (valitud kuni 3.10.2026)

Liina Tamm: direktor – liina.tamm@katoliku.edu.ee

isa Miguel: koguduse esindaja – isa.miguel@katoliku.edu.ee

Tiina Viirelaid: pidaja esindaja – tiina.viirelaid@katoliku.edu.ee

Aleksandra Sooniste: arendusjuht – aleksandra.sooniste@katoliku.edu.ee

Eve Resev: raamatupidaja – eve.resev@katoliku.edu.ee