Sisseastumise info õpilasele ja vanemale

Tartu Katoliku Hariduskeskuse gümnaasium on eragümnaasium, mis alustab õppetegevust 31. augustil 2020.

Gümnaasiumi õppe keskmes on tähenduslik õpetamine ja eesmärgiks oma soovidest, oskustest ja tugevustest teadlikumate noorte kujundamine. Katoliku hariduskeskuse gümnaasiumi õpe keskendub nii ühiskonna kui ka õppija soovidele ja vajadustele. Peale teadmiste omandamise väärtustame võrdselt õppija ühiskonda sotsialiseerumist ning enesemääratlemise arendamist.

Meie gümnaasiumi sihiks on enesekindlad, rahulolevad, elus hakkama saavad õnnelikud noored.

2020/2021 õppeaastal alustab üks kuni 24 õpilasega 10. klass.

Katoliku hariduskeskuse gümnaasiumisse on väga oodatud õpilased ka teistest koolidest.

Katoliku hariduskeskuse gümnaasiumi sisseastumivestlused toimuvad 16. mail, 26.-27. mail 2020 ning juunis 2020 (kuupäev täpsustub).

Kandideerimiseks tuleb täita katsetele registreerimise vorm, valida vestluseks sobiv aeg ja tulla vestlusele.

Teistest koolidest vestlusele tulijatel tuleb võtta kaasa 9. klassi klassitunnistus.


Registreeri vestlusele siit.

Gümnaasiumisse kandideerimise tingimuste kohta vaata siit