Sisseastumise info õpilasele ja vanemale

Tartu Katoliku Hariduskeskuse gümnaasium on eragümnaasium, mis alustas õppetegevust 31. augustil 2020.

Gümnaasiumi õppe keskmes on tähenduslik õpetamine ja eesmärgiks oma soovidest, oskustest ja tugevustest teadlikumate noorte kujundamine. Katoliku hariduskeskuse gümnaasiumi õpe keskendub nii ühiskonna kui ka õppija soovidele ja vajadustele. Peale teadmiste omandamise väärtustame võrdselt õppija ühiskonda sotsialiseerumist ning enesemääratlemise arendamist.

Meie gümnaasiumi sihiks on enesekindlad, rahulolevad, elus hakkama saavad õnnelikud noored.


Vastuvõtt 10. klassi

2024/2025. õppeaastal alustab üks kuni 24 õpilasega 10. klass.

Hariduskeskuse gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtmise eeldusteks on:

  • põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;
  • TKHG kirjaliku sisseastumistesti sooritamine;
  • sisseastumisvestlus;
  • vähemalt rahuldavad hinded põhikooli lõputunnistusel.

Kandideerimiseks tuleb täita katsetele registreerimise vorm.

Testile võtab kandideerija kaasa pildiga dokumendi (õpilaspilet, pass või ID-kaart) ja 9. klassi tunnistuse lihtkoopia, väljavõtte õpinguraamatust või väljatrüki eKoolist / Stuudiumist.

Katoliku hariduskeskuse gümnaasiumisse on väga oodatud õpilased ka teistest koolidest.

Gümnaasiumisse kandideerimise tingimuste kohta loe siit.


Ootame kõiki huvilisi 2024 avatud uste päevale 11. aprillil 2024 kell 15.30–16.30, aadressil Jakobi 41 (sisenemine sisehoovi kaudu). Registreeri ette siin.


Vastuvõtt gümnaasiumisse õppeaasta jooksul

Tartu Katoliku Hariduskeskusesse õppima asumiseks tuleb esitada sooviavaldus taotlusvormi kaudu kooli

kodulehel.

Gümnaasiumi astuva õpilase taotlusvorm

10. ja 11. klassi saab astuda vabade kohtade olemasolul, avaldusi võetakse vastu kogu õppeaasta vältel. 11. klassi

õpilaste puhul võtab sekretär või õppejuht vanemaga kontakti peale taotluse esitamist, õpilasele tehakse vajadusel testid eesti keeles ja matemaatikas ning vesteldakse pere ja õpilasega.

Küsimuste korral pöörduda sekretäri poole: kool@katoliku.edu.ee või 5556 6363.


Õppemaks

2024/2025. õppeaastal on õppemaks 103 € kuus, õppemaksu tasutakse 10 kuus aastas (1030 € aastas).

Õppemaks ei sisalda õppekäikudega seotud kulusid. Toiduraha omaosalus on 1.50 €/päev.

Hariduskeskuse pidajalt on võimalik taotleda õppemaksu soodustust juhul, kui hariduskeskuses õpivad ühest

perest mitu last või kui perel on majanduslikult raske olukord. Soodustuse saamiseks tuleb esitada direktorile

põhjendatud taotlus (taotluse vorm on leitav alt).

Õppemaksusoodustuse taotlus