Sisseastumise info õpilasele ja vanemale

Tartu Katoliku Hariduskeskuse gümnaasium on eragümnaasium, mis alustab õppetegevust 31. augustil 2020.

Gümnaasiumi õppe keskmes on tähenduslik õpetamine ja eesmärgiks oma soovidest, oskustest ja tugevustest teadlikumate noorte kujundamine. Katoliku hariduskeskuse gümnaasiumi õpe keskendub nii ühiskonna kui ka õppija soovidele ja vajadustele. Peale teadmiste omandamise väärtustame võrdselt õppija ühiskonda sotsialiseerumist ning enesemääratlemise arendamist.

Meie gümnaasiumi sihiks on enesekindlad, rahulolevad, elus hakkama saavad õnnelikud noored.


Vastuvõtt

2020/2021. õppeaastal alustab 31.08.2020 üks kuni 24 õpilasega 10. klass.

Katoliku hariduskeskuse gümnaasiumisse on väga oodatud õpilased ka teistest koolidest.

Katoliku hariduskeskuse gümnaasiumi sisseastumivestlused toimuvad juunis ja augustis.

Kandideerimiseks tuleb täita katsetele registreerimise vorm, valida vestluseks sobiv aeg ja tulla vestlusele.

Teistest koolidest vestlusele tulijatel tuleb võtta kaasa 9. klassi klassitunnistus.

Registreerimine 2020/2021. õppeaasta 10. klassi on lõppenud.

Gümnaasiumisse kandideerimise tingimuste kohta vaata siit.


Õppemaks

Tartu Katoliku Hariduskeskuse gümnaasiumi õppemaks on 2020/2021. õppeaastal 75 €, õppemaksu makstakse 10 kuud aastas.

Õppemaks ei sisalda õppekäikudega seotud kulusid. Toiduraha omaosalus on 1€/päev.