Sisseastumise info õpilasele ja vanemale

Tartu Katoliku Hariduskeskuse gümnaasium on eragümnaasium, mis alustas õppetegevust 31. augustil 2020.

Gümnaasiumi õppe keskmes on tähenduslik õpetamine ja eesmärgiks oma soovidest, oskustest ja tugevustest teadlikumate noorte kujundamine. Katoliku hariduskeskuse gümnaasiumi õpe keskendub nii ühiskonna kui ka õppija soovidele ja vajadustele. Peale teadmiste omandamise väärtustame võrdselt õppija ühiskonda sotsialiseerumist ning enesemääratlemise arendamist.

Meie gümnaasiumi sihiks on enesekindlad, rahulolevad, elus hakkama saavad õnnelikud noored.


Vastuvõtt 10. klassi

2023/2024. õppeaastal alustab üks kuni 24 õpilasega 10. klass.

Hariduskeskuse gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtmise eeldusteks on:

  • põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;
  • TKHG kirjaliku sisseastumistesti VÕI ühtse gümnaasiumi e-sisseastumistesti sooritamine (arvestame eesti keele ja matemaatika testi; testi üldinfo leitav siit);
  • sisseastumisvestlus;
  • vähemalt rahuldavad hinded põhikooli lõputunnistusel.

Kandideerimiseks tuleb täita katsetele registreerimise vorm.

Testile võtab kandideerija kaasa pildiga dokumendi (õpilaspilet, pass või ID-kaart) ja 9. klassi tunnistuse lihtkoopia, väljavõtte õpinguraamatust või väljatrüki eKoolist / Stuudiumist.

Katoliku hariduskeskuse gümnaasiumisse on väga oodatud õpilased ka teistest koolidest.


2023/2024. õppeaasta 10. klassi sisseastumiskatsetele saab registreeruda 1.03.202327.04.2023 siin.
Kirjalik sisseastumistest toimub 28.04.2023 kell 11.00, aadressil Jakobi 41.

Gümnaasiumisse kandideerimise tingimuste kohta vaata siit.


Vastuvõtt gümnaasiumisse õppeeasta jooksul

Tartu Katoliku Hariduskeskusesse õppima asumiseks tuleb esitada sooviavaldus taotlusvormi kaudu kooli

kodulehel.

Gümnaasiumi astuva õpilase taotlusvorm

10. ja 11. klassi saab astuda vabade kohtade olemasolul, avaldusi võetakse vastu kogu õppeaasta vältel. 11. klassi

õpilaste puhul võtab sekretär või õppejuht vanemaga kontakti peale taotluse esitamist, õpilasele tehakse vajadusel testid eesti keeles ja matemaatikas ning vesteldakse pere ja õpilasega.

Küsimuste korral pöörduda kool@katoliku.edu.ee või 55566363.


Õppemaks

Tartu Katoliku Hariduskeskuse gümnaasiumi õppemaks on 2021/2022. õppeaastal 75 €, õppemaksu tasutakse 10 kuud aastas (750 € aastas).

2022/2023. õppeaastal on õppemaks 10. klassil 85 € kuus, õppemaksu tasutakse 10 kuud aastas (850 € aastas).

2022/2023. õppeaastal on õppemaks 11.-12. klassil 77 € kuus, õppemaksu tasutakse 10 kuud aastas (770 € aastas).

Õppemaks ei sisalda õppekäikudega seotud kulusid. Toiduraha omaosalus on 1€/päev.