Projektid

Avastusõpe

Tänavu sai ühe riikliku haridustöötaja elutööpreemia Tartu Ülikooli emeriitprofessor Rein Taagepera. Tema otsus annetada elutööpreemia MTÜ Eesti Avastusõppe Liidule jäädvustamaks oma lahkunud abikaasa mälestust ning luua seega suuremad võimalused avastusliku õppeviisi laialdasemaks levitamiseks Eestis, oli meile rõõmsaks üllatuseks. Avastusõppe tutvustamine ja propageerimine Eestis oli üks Mare Taagepera algatusi, mis on jätkuvalt elujõuline.

Tartu Katoliku Hariduskeskus oli üks esimesi koole, kus hakati kasutama avastusõpet. Alates aastast 2008 on meie õpetajad koos õpilastega avastanud ning omandanud selle metoodika kaudu uusi oskusi ja teadmisi.

Meie koolis on käsitlusel erinevad avastusõppe teemad. Nendest erilised õpilaste lemmikud on "Tahkiste ja vedelike uurimine", "Muutused meie ümber" , "Meeled" ning vaieldamatult kõigi laste lemmik "Ohakaliblika areng". Avastusõppe eesmärk on seletamise ja rääkimise asemel lapsed ise tegutsema panna. Sedasama propageeris ka Mare Taagepera!

Õpilased arvavad, et avastusõpe on andnud neile katsetades juurde julgust uurida, küsida, oma arvamust avaldada ning õpitavat oma meeltega lähedalt kogedes rohkem märgata, vaadelda ja mõtelda.

Samuti on meie kooli õpetajad koolituste näol avastusõppe pisikut edasi andnud paljudele õpetajatele üle Eesti .

Oleme toetuse eest tänulikud ning usume, et saame avastusõpet tutvustada paljudele huvilistele - neile, kes tahaksid avastusõppe kaudu õpilaste teadmisjanu ja uudishimu toetada.

Mare Taagepera Tartu Katoliku Hariduskeskuses 26.05.2010 (pildistas K. Hellat)


Lasteaia mänguväljaku ehitamine

2023. aasta kevadel algab lasteaia õueala ehitamine. Õueala uuendamiseks on olemas projekt, mille koostajaks on Lars Laj. Ehitustööd viib samuti läbi Lars Laj ning ehitustööd teostatakse etappide kaupa. Projekti kogumaksumus on 100 000 eurot.

Käesoleval kevadel algab ehituse esimene etapp, mille eelarve on 50 000 eurot. Esimeses etapis ehitab Lars Laj valmis sillutiskividega jalgteest üleval pool oleva ala. Tööd, mida muuhulgas tehakse, on sellised: paigaldatakse uus mänguväljaku värav, treppide juurde paigaldatakse uus kuur-varjualune, rajatakse sillutiskividega jalgtee mänguväljaku värava juurest varjualuseni, paigaldatakse pesakiik praeguse kuuri asemele, rajatakse EPDM turvakattega ala (see mõmmi pildiga), alale joonistatakse keksumäng ja Twister ning paigaldatakse kaks tegeluspaneeli ning mänguplatsi soisemasse alasse rajatakse vihmapeenar, lisaks luuakse muruala istutusaladega.


DiagramDescription automatically generated

Järgmised planeeritavad etapid sisaldavad seda, mis jääb sillutiskividega jalgteest allapoole. See on ala, millel saab olema mängulinnak, mängumaja, kiiged, liivakastiala jms. Neid etappe hakatakse teostama samm-sammult, kuna hetkel ehitamiseks rahalised vahendid puuduvad.


DiagramDescription automatically generatedJärgmiste etappide teostamiseks on vaja lapsevanemate ja sponsorite abi. Kõikide elementide kogumaksumus koos paigaldamisega on 50 000 eurot, kuid kõiki atraktsioone ei pea paigaldama ühe korraga. Suvel paigaldab Lars Laj need atraktsioonid, mille ostmiseks on juuni lõpuks annetustest raha kogunenud. Kui augustis lapsed lasteaeda tulevad, on neid juba mõned uued põnevad mänguväljaku elemendid ootamas.

Lasteaia õueala ehitamist saab toetada kas igakuiselt pisikese summaga või ühe suurema summaga. Kogunenud raha eest ostetakse mänguväljakule järjest uusi asju. Iga panus on suureks abiks!

Toetuse saab kanda kooli annetuste arveldusarvele. Annetatud summa saab deklareerida 2023. aasta tulumaksudeklaratsioonis. Selle kohta käiva info saadab Maksu- ja Tolliametile kooli raamatupidaja.

Saaja: Tartu Katoliku Hariduskeskus MTÜ

Konto: EE302200221045719685

Selgitus: Lasteaia mänguväljak


Praktikal


Liitusime uuendusliku Praktikali ökosüsteemiga!

Meil on hea meel teatada, et meie kool liitus loodusainete õpetamise praktilise ökosüsteemiga Praktikal, mis annab õpilastele võimaluse lisaks teooriale ka rohkem “käed külge” kogemust ja teeb õpetajatele loodusteaduste õpetamise lõbusaks.

Praktikali katsekomplektid koos digitaalsete õppematerjalidega on andnud meie kooli füüsika tundidele kõvasti särtsu ja interaktiivsust juurde.

Meie kooli õpilased saavad nüüd füüsikat õppida eriti praktiliselt, näiteks näiteks omandavad nad teadmisi soojusõpetuse kohta modelleerides maja kütmist ja jahutamist.


Vaata Praktikali kohta lähemalt: https://praktikal.ee/


Erivajadustega õpilaste füüsilise ja vaimse õpikeskkonna parendamine Tartu Katoliku Hariduskeskuses

Meetme "Erivajadustega õpilaste füüsilise ja vaimse õpikeskkonna parendamine Tartu Katoliku Hariduskeskuses" parendati Tartu Katoliku Hariduskeskuse erivajadustega õpilaste õppe- ja puhketingimusi. Projekti raames teostati järgnevad tegevused:

1) loodi puhkealad õpilastele, kes vajavad vahetunnis rahu ja vaikust;

2) soetati 5 tahvelarvutit väikestele klassidele;

3) hangiti väikestesse klassidesse kaasamist toetav mööbel;

4) sisustati ja tehti helikindlaks Joosepi maja sotsiaalpedagoogi ruum.


LARXPERIENCE

LarXperience dissemination conference in Tartu

Education in its essence has historically been leaning more towards formal and strict boundaries. But as times change and innovation makes a move toward many different and even more conservative fields, so can formal education blend with elements of informal learning. For three years, our school has been a part of Erasmus+ international project called LarXperience with partners from Slovakia and Czechia to create informal learning methods that can support formal education.

As the project nears its end, all the countries had a dissemination conference to introduce the method and the larps created in the project for the local teachers and youth workers. The event was held on 21. of August 2020 in Tartu Katoliku Hariduskeskus. Project leaders of Estonia introduced the method involving larps for educational purposes and one of the larps dealing with the theme of racism was played with the participants. As each larp has a number of thematic follow-up activities for the following lessons, the presentation included the introduction of those aswell.

The reach of the event was limited due to the international virus situtation, so the event coordinators made several different presentations of the project to a number of smaller target groups on different days. This made the dissemination of the project reasonably wide.

Participants of the conference were enthusiastic and deeply interested in the topic and asked many relevant questions. The playing of larp was both emotional and engaging for the participants and for the event coordinators alike. Participants were very interested in the follow-up activities aswell, as these can be used independent from the larps.

All in all the project has been a success as many people have had the chance to learn and experience the larps while giving only positive feedback.


Project period: 1.9.2017 – 31.8.2020

Participating organisations:V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Slovakia (beneficiary)

Trendum, o.p.s. Czech Republic (partner)

MTÜ Tartu Katoliku Hariduskeskus, Estonia (partner)

This strategic partnership project is realized with the cooperation of three partners: two non-governmental organisations from Slovakia and from the Czech Republic, and primary school from Estonia.

The main aim of the project is to form the attitudes of young people, mainly in the field of tolerance to diversity and in the field of making decisions about important questions of their lives and bearing consequences for them, through larps as an educational method.

Specific objectives of the project:

 • To make larps as educational method, that can be used in non-formal and also in formal education, more visible.
 • To develop critical thinking of young people.
 • To teach young people to look at the different problematic situation through eyes of another person.
 • To support strengthening of young people’s attitudes through continuous work with experience from larp as a way self-development.
 • Increase the impact of youth organisation and school activities in the field of forming attitudes of young people.

There will be following intellectual outputs created:

 • Methodology of measuring attitudes of young people:
 • Larps
 • Methodology of forming attitudes of young people in non-formal and formal education

To confirm, that larps really influence the attitudes of young people, we need a method that will be able to measure them before they enter larp and then again after larp, to see the difference.

We will develop questionnaires that will be used for identification of preliminary level of participants as well as for identification of their growth after finishing the programmes.

The questionnaires will be tested within the second intellectual outputs – larps. At the same time we will test the questionnaires also in the groups that won’t participate in education, so we can see the difference, how the attitudes of young people changed after the programmes are finished.

We will also publish methodology, how to work with questionnaires in these programmes.

The main output of this project will be 8 created larps with the topics connected to the situation in our societies, and also with the actual topics, young people solve nowadays in our countries. There will be 4 different areas of interest:

 • Decision – the first area will be focused on decision in demanding life situation and on bearing responsibility for them.
 • Consequences – second area will be focused on consequences, our decisions or behaviour bring.
 • Diversity – third area will be focused on development of tolerance and diversity understanding of other people.
 • Ideology – last area will be focused on ideologies leading to extremism.

We will create two larps in every area and adapt them for non-formal as well as formal education. Then we will test them in the groups of young people.

As soon as larps are ready we will prepare following activities for every larp, developing the experience further.

As the last output we prepare complex methodology of attitudes forming. First part will be focused on definition of attitudes and on methods of development. Next part will be focused on larp as a method of education, including basic principles of using them in educational processes, ways of introducing larps, rules of psychical safety of players and the process of leading the reflection afterwards. Last part of methodology will be focused on following activities forming attitudes permanently.

Project dissemination:

Dissemination larp conference for youth workers and teachers

In the frame of spreading results of this project we plan to realize conferences in every participating country, where our target group will be able to try larps, because concrete experience from larp can bring them much more than only speaking about them. In the conferences, there will also be workshops connected to the project topic, for examples another examples of using larps in education, games introducing, work with experience, extremist attitudes of young people and so on.

Training activities:

Training course Larp as an educational method

Training course will be held in Slovakia and will be intended for pedagogical workers and youth workers from participating countries.

The main aim of the training course is to introduce larp as educational method to participants and to teach them how to use them for forming the attitudes of young people in formal and non-formal education.

The programme will be prepared in the way, where participants can meet all the wideness of the problematic, from attitudes forming to concrete larp games.

The training course will be for 30 participants, 10 per each country – 5 teachers and 5 youth workers.

Participants will all the time work in international groups and there will be also a created space for sharing their experience and good practise examples.Regionaalsete investeeringutoetuste programm

Tartu Pühima Neitsi Maarja Pärispatuta Saamise Õdede Kongregatsiooni Kloostrile võimaldati Tartu Katoliku lasteaia ja algkoolimaja turvalisuse ja energiatõhususe suurendamiseks 120 000 €.

Käesoleva projekti raames teostati Tartu Katoliku Hariduskeskuse lasteaia ja algkooli hoones järgmised ehitustööd:

Vahetati välja kõik aknad ning teostati vahetusega seotud viimistlustööd; remonditi hoone trepid, mille käigus eemaldati amortiseerunud osad, plaaditi trepimademed, restaureeriti vanade trepimademete plaadid, paigaldati uued trepiastmed, paigaldati puitkäsipuu ning korrastati trepipiirde kõrgendus; remonditi trepikodade laed, seinad ja trepimarsid; remonditi vundament ja soklikorrus. Nende tööde käigus asendati katkised paekivist soklikivid, puhastati sokli maapealne osa, taastati kahjustatud vuugid, puhastati ja immutati veetõkkevahendiga sokli karniis, ehitati valguskastid keldriakendele, likvideeriti niiskuskahjustused keldrikorrusel, hüdroisoleeriti vundament väljaspoolt, korrastati vihmavee äravoolurennid hoone esiküljel ning tehti vundamendi ja sokli remondiga seotud viimistlustööd.


Edurobots

Meie kool osaleb rahvusvahelises robootikaprojektis, mille eesmärgiks on kaasata lõimida igapäevasesse õppeöösse. Uuri lähemalt siit:

https://edurobots.eu/


Solidarity - just a word?

The project is a common initiative of 6 organizations from Slovakia, the Czech Republic, Malta, Lithuania, Latvia and Estonia, based on the shared need that young people do not understand the importance of solidarity and do not know why it is important to express solidarity especially to those who are marginalized.. Our aim is to create a space for meeting of young people who can see the importance of solidarity, to encourage each other, to exchange experiences from their countries, and to experience that they also can contribute to the spread the goodness in our countries. The main activity, the youth exchange, took place in Slovakia from June 29 to July 6, 2019 with 30 young people from participating countries and 6 group leaders. During the exchange young people visited people at risk and participated in workshops. This whole experience encouraged the young people to take concrete steps to start spreading solidarity and goodness after coming back home to their community.


Heli- ja visuaalkunsti loomelabor


Projekti eesmärk: kaasaegse õpikeskkonna loomine, kus õppijal on võimalik tegeleda praktilise loometööga professionaalsel tasemel töövahenditega.

Projekti partnerid: Heino Elleri Muusikakool, Tartu Jaan Poska Gümnaasium, Tartu Karlova Kool ja Tartu Katoliku Hariduskeskus.

Projekti rahastaja: Innove, Euroopa Sotsiaalfond.
Projekti periood: 01.09.2018-31.12.2022
Toetuse suurus: 198 224 €
Loomelabori koduleht:

https://www.tmk.ee/loomelabor


Keskkonnateadlikkuse suurendamine Tartu Katoliku Hariduskeskuses 2021/22. õppeaastal

image.png

Projekti raames toetati ja arendati keskkonnahariduse andmist Tartu Katoliku Hariduskeskuses läbi aktiivsete tegevuste päriselulistes õpikeskkondades 2021/22 õppeaastal. Projekti kaudu osales iga klass põhikooliosa klass ja lasteaiaosa koolieelikute rühm vähemalt ühes keskkonnaharidust pakkuvas programmis. Läbi projektis sooritatud tegevuste aidatati kaasa loodusainete omavahelisele lõimimisele ja uurimusliku õppe juurutamisele Tartu Katoliku Harduskeskuses.