Tartu Katoliku Hariduskeskuses peame tähtsaks isikuandmete kaitsmist ja kasutame isikuandmeid ainult selleks, mida seadus lubab või milles oleme lepingus kokku leppinud või mille jaoks oleme saanud Teie nõusoleku. Nõusolekut saab alati tagasi võtta Stuudiumis või esitades (digitaalselt allkirjastatud) avalduse kool@katoliku.edu.ee. Meile usaldatud isikuandmeid jagame teistega ainult siis, kui seadus seda nõuab või oleme selleks Teie nõusoleku saanud.


Hariduse andmiseks ja koolielu korraldamiseks kogume ja kasutame järgmisi isikuandmeid: nimi, isikukood, elukoht, e-posti aadress, telefoninumber, sisselogitud kontod, peresuhted, terviseandmed, käitumise kirjeldus, pangakonto, õpitulemused, foto, video ja helisalvestus jms.


Kogume enda kätte võimalikult vähe isikuandmeid ja hoiame neid turvaliselt. Vajadusel kasutame kaheastmelist sisselogimist, krüpteerimist ja offline-lahendusi. Andmetele pääsevad ligi need inimesed, kellel seda tõesti vaja on. Salasõnad või muud tundlikud andmed edastame kooli töömeilidele või Stuudiumi kaudu. Erameilidele saadame tundlikumaid ja eriliiki isikuandmeid krüpteeritult.


Andmeid, mida oleme saanud nõusolekuga, hoiame niikaua kui vaja või kuni meil on nõusolek. Kui andmeid on trükitud kujul levitatud, siis ei ole võimalik enam neid hävitada või eemaldada. Kooli ja lasteaia ajaloo talletamiseks võime alles hoida avaldamata kujul pilte ja videosid turvaliselt hoitult, määramata aja. Kui olete meile tööle kandideerinud, siis hoiame alles kandideerimisinfot ühe aasta; pärast seda kustutame/hävitame andmed.


Kodulehel ja sotsiaalmeedias olevad andmed on piiranguteta kõikidele avalikud. Isikustatud ligipääsu nõudvates keskkondades nagu Stuudium jms olevad andmed on piiratud kujul nähtavad ainult sisselogitud isikutele (lapsevanemad, õpilased ja kooli töötajad). Kui õpilane osaleb kooli kaudu nt laagris, olümpiaadil või võistlusel, siis võime anda edasi neid andmeid, mis on vajalikud osalemiseks. Me ei kogu isikustatud andmeid kodulehe külastajate kohta.


Iga Tartu Katoliku Hariduskeskusega seotud isik (piiratud teovõimega isiku puhul tema seaduslik esindaja) saab küsida ülevaadet meie käes olevate andmete kohta. Vastame päringutele hiljemalt 30 päeva jooksul. Kui aga pöördumine on põhjendamatu või ülemäärane, siis jätame endale õiguse jätta see täitmata või nõuda tegevuse eest mõistlikku tasu. Juhul, kui andmed on muutunud või seal on eksitus, siis teeme neis paranduse.


Juhul, kui on tekkinud kahtlus, et isiku õigusi on rikutud, on Teil võimalik pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole, et saada nõu või esitada kaebus. Andmekaitse Inspektsiooniga saab kontakti: info@aki.ee, Tatari 39, Tallinn või telefonil 6274135.Tartu Katoliku Hariduskeskuse videovalvesüsteemi kasutamise põhimõtted:

  1. Videovalvesüsteemi eesmärk on inimeste ja asjade turvalisuse tagamine.
  2. Kaamerad on paigutatud läbikäidavatesse ruumidesse, sissepääsude juurde ja õue.
  3. Videovalvesüsteemi edastatav pilt salvestatakse.
  4. Salvestatud informatsioonile ligipääs ja vaatamine on kaitstud parooliga. Salvestatud videomaterjali vaatamise eesmärk on tuvastada toimunud sündmuste asjaolusid ja selles osalenuid.
  5. Salvestusi võivad vaadata direktor, sotsiaalpedagoog, majandusjuhataja. Teised hariduskeskuse töötajad näevad salvestusi juhtkonna loal.
  6. Kolmandad isikud võivad salvestisi vaadata ainult salvestustel olevate isikute või nende esindajate loal. Jagame salvestusi samuti riiklikele korrakaitsjatele võimaliku kuriteo lahendamiseks seaduse alusel.