Meie inimesed


Õpetajad

Püha Anna rühm (tel 58107392):

Greta Väljaots (lapsehoolduspuhkusel) õpetaja greta.valjaots@katoliku.edu.ee

Karin Redi õpetaja karin.redi@katoliku.edu.ee

Maarja-Liisa Morel õpetaja abi maarja-liisa.morel@katoliku.edu.ee

Keirin Ritval õpetaja keirin.ritval@katoliku.edu.ee

Püha Teresa rühm (tel 58348864):

Andra Jõras õpetaja andra.joras@katoliku.edu.ee

Ethel Toomingas õpetaja ethel.toomingas@katoliku.edu.ee

Siiri Sirel õpetaja abi siiri.sirel@katoliku.edu.ee

Püha Antoni rühm (tel 58304659):

Annika Laur õpetaja annika.laur@katoliku.edu.ee

Marge Türn õpetaja marge.tyrn@katoliku.edu.ee

Ulvi Kritt õpetaja ulvi.kritt@katoliku.edu.ee


Silja Peedo lauluõpetaja silja.peedo@katoliku.edu.ee

Anne Jõesaar liikumisõpetaja anne.joesaar@katoliku.edu.ee

Õde Milada usuõpetus milada@katoliku.edu.ee

Tugispetsialistid

Kairi Kutta HEV koordinaator kairi.kutta@katoliku.edu.ee, 56292025

Tiina Käärik eripedagoog-logopeed tiina.kaarik@katoliku.edu.ee

Ada Urm psühholoog ada.urm@katoliku.edu.ee, 51934293

Nõukogu

Janek Jakoby lasteaia lastevanemate esindaja jjakoby@gmail.com (valitud kuni 27.09.2020)

Ülle Laas algkooli lastevanemate esindaja ulle.laas@hm.ee (valitud kuni 02.10.2021)

Erki Tammiksaar põhikooli lastevanemate esindaja erki.tammiksaar@emu.ee (valitud kuni 02.10.2021)

Marge Türn lasteaia õpetajate esindaja marge.tyrn@katoliku.edu.ee (valitud kuni 31.10.2020)

Jane Krasilnikova algkooli õpetajate esindaja jane.krasilnikova@katoliku.edu.ee (valitud kuni 02.10.2021)

Jane Otti põhikooli õpetajate esindaja jane.otti@katoliku.edu.ee (valitud kuni 27.09.2020)

Liina Tamm direktor liina.tamm@katoliku.edu.ee

isa Miguel koguduse esindaja isa.miguel@katoliku.edu.ee

õde Veronika pidaja esindaja veronika@katoliku.edu.ee

Aleksandra Sooniste arendusjuht aleksandra.sooniste@katoliku.edu.ee

Eve Resev raamatupidaja eve.resev@katoliku.edu.ee

Vanematekogu

Katoliku Lasteaia lapsevanemate esindajad Tartu Katoliku Hariduskeskuse

vanematekogus on:

Püha Antoni rühm:

Püha Teresa rühm:

Püha Anna rühm:

Juhtkond

Õde Veronika president veronika@katoliku.edu.ee, 53096930

Liina Tamm direktor liina.tamm@katoliku.edu.ee, 58318250

Vallo Vaher õppejuht vallo.vaher@katoliku.edu.ee, 55649261

Giulia Uggeri sekretär kool@katoliku.edu.ee, 55566363

Hannes Heinsar majandusjuhataja hannes.heinsar@katoliku.edu.ee, 55646540

Eve Resev raamatupidaja eve.resev@katoliku.edu.ee