Meie


Uudised

TÄHELEPANU! Jakobi Mäe Kultuurikoja 2023/2024 õa järgnevatesse ringidesse on veel lapsi oodatud:


KUNSTIRING

Kunstiringis tegeleme erinevate kunstiliikide ja -tehnikatega. Väga tore ring igas vanuses kunstihuvilisele al. 3. klassist!

Kunstiringi teeb Liina Triin Kolk!

ESMASPÄEVITI 16.00-17.30 Agathe maja (Jakobi 41) kunstiklassis. Kuutasu 20 eurot.


NÄITERING 4.-5. klassile
Jakobi Mäe Teatristuudio kõige nooremat rühma juhendavad teatristuudio vilistlased Helo Kaplinski ja Iris Viru!

ESMASPÄEVITI 16.30-18.00 Tartu Linnaraamatukogu saalis. Kuutasu 35 eurot.

NÄITERING 6.-7. klassile

Juhendajateks Helo Kaplinski ja Iris Viru.

TEISIPÄEVITI ja NELJAPÄEVITI 16.30-18.00 M.Reiniku kooli saalis. Kuutasu 50 eurot.


NÄITERINGI LISARÜHM põhikooli vanemale astmele ning gümnaasiumile

Juhendajateks Priit Strandberg, Ken Rüütel, Linda Porkanen, Helo Kaplinski ja Iris Viru.

KOLMAPÄEVITI 16.15-17.45 Tiigi Seltsimajas. Kuutasu 35 eurot.


NÄPUTÖÖRING

Õpetaja Ly Linamaa meisterdab juba aastaid algklassilastega väga toredaid asjakesi, taaskasutatakse materjale ja õpetatakse lastele, kuidas näiliselt väikestest jupikestest sünnib midagi kaunist!

KOLMAPÄEVITI 13.45-15.15 Oru 3 1B klassiruumis

KERAAMIKA

Meie väga populaarne keraamikaring toimub Kadri Paberiti juhendamisel kunstikoolis Pallas (Tähe 38b)

TEISIPÄEVITI 16.00-17.30


MALERING

Ka meie oma õpetaja Mart Ilvese juhendatud maleringi võtame veel lapsi juurde, see toimub
NELJAPÄEVITI kell 15.25-16.55


HISPAANIA KEEL isa Migueliga

KOLMAPÄEVITI 17.30-19.00

(Hispaania keele tasu on 7eur/kord. Maksmine oktoober-detsember ja jaanuar-mai korraga.)


Ringidesse registreerimiseks kirjutage palun kultuurikoda@katoliku.edu.ee


Õppekorraldus

Huvikool Jakobi Mäe Kultuurikoda loodi aastal 2006 eesmärgiga pakkuda huvitegevust nii noortele kui

täiskasvanutele. Meie ringide ja kursuste tegevusest on oodatud osa võtma nii lapsed kui täiskasvanud, kellel on

soov laiendada oma silmaringi, arendada muusikalisi oskusi ja käte osavust, saada ise ilu tegijaks. Me pakume

huvitegevuses osalemiseks võimalust kõigile noortele, kes elavad Tartus kui ka väljaspool.

Jakobi Mäe Kultuurikoja missioon on suunata noori vaimse arengu teele ja pakkuda kõigile huvilistele võimalust

sakraal- ja rahvakultuuri tundmaõppimise kaudu kogeda kristliku kultuuripärandi inspireerivat väge loovaks

tegevuseks.

Meie loosung on "Veritas lux mea!" ehk „Tõde on mu valgus!“

MTÜ Jakobi Mäe Kultuurikoda korraldab huviõpet kahel tasandil: erahuvikoolina ja huvitegevuse ühinguna.

Huvikooli alla kuuluvad ringid on vanamuusika, inglise keel, saksa keel, vene keel, kunst, näputöö, keraamika ja saviring, näitering, robootika ning male. Huvikoolil on olemas koolitusluba ja ringide õppekavad on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS). Huvikooli õppemaksust on vastavalt tulumaksuseadusele (paragr. 26.lg 2) õigus tagasi saada koolituskulud 21 %. Ülejäänud ringid (puutöö, elav ajalugu, mängude ring, hispaania keel) toimetavad huvitegevuse ühingu lipu all.

Õppetöö JMK-s toimub septembrist maini, kusjuures koolivaheaegadel õppetööd reeglina ei toimu. Valitud ringi

liikmeks saamiseks esitab õppur või tema seaduslik esindaja vastava avalduse ning kohustub tasuma õppemaksu vastavalt JMK poolt esitatud arvele. Õppemaksu tasutakse kaks korda aastas – oktoobris ja märtsis (kui pole kokku lepitud teisiti) arve alusel, mis saadetakse meilile. Kui laps õppeaasta kestel ringis käimisest loobub, tuleb sellest võimalikult kiiresti teada anda, et vabanenud kohta saaks pakkuda uuele õpilasele. Juba tasutud õppemaksu reeglina ei tagastata, kuna niimoodi oleks võimatu teha aastaprognoose (kas kõik ringid majandavad end ära, kas juhendajale on võimalik lepingus määratud tasu maksta jne). Loomulikult oleme avatud läbirääkimisteks ning saame aru vältimatutest ringist lahkumise põhjustest.

Lapsevanem kohustub 1. novembriks kinnitama lapse osalemise huviringis veebiaadressil

www.tartu.ee/kotoetused/kinnitus (avalehel on täpne juhend). Kinnitamiseks ja eelistuse märkimiseks on vajalik ID-kaart ja PIN 1 kood.

Kui pere majanduslik olukord ei võimalda täismahus õppemaksu tasumist, palume lahenduste leidmiseks

pöörduda JMK juhataja poole (kultuurikoda@katoliku.edu.ee; 5066135).

JMK huviringi õppur jõuab ringi õigeaegselt, suhtub juhendajasse (meistrisse) ja kaaslastesse aupaklikult ja

hoolivalt ning valitud huvialasse tõsiselt ja innukalt.

JMK ringi juhendaja (meister) annab alati oma parima, et arendada õppuri oskusi valitud huvialal ja luua lapse

vaimset arengut toetav õhkkond.


Registreerimine

2023/2024 õppeaasta ringidesse registreerimine ja info tasude kohta:


kultuurikoda@katoliku.edu.ee

Rohkem infot:

Jakobi Mäe Kultuurikoja juhataja Marion Strandberg

kultuurikoda@katoliku.edu.ee

5066135Jakobi Mäe Teatristuudio

jakobistuudio@gmail.com

www.jakobistuudio.ee