Meie


Uudised

TÄHELEPANU! Jakobi Mäe Kultuurikoja 2023/2024 õa ringidesse registreerumine on nüüd AVATUD!

RINGIDESSE REGISTREERIMINE JA INFO TASUDE KOHTA:

https://forms.gle/pS2HM1TN5uhh6XGi9


ROBOOTIKA (al. 11. sept)

Robootika 1 ja 2 on suunatud 1.-2. (3.) klassi õpilastele, kellel veel puudub või on vähene kokkupuude robootikaga. Tegeleme põhiliselt Lego WeDo robotitega. Õpetaja on katoliku kooli töötaja Hannes Heinsar. Tunnid toimuvad Joosepi maja (Oru 3) 3. korrusel arvutiklassis. Uus on see, et tunnid kestavad nüüd korraga 1,5h ühel päeval, sest liiga sageli esines probleem, et lapsed ei jõudnud oma soovitud ehitist valmis nii et proovime nüüd uut moodi.

Robootika 1 ESMASPÄEVITI 13.45-15.15

Robootika 2 NELJAPÄEVITI 13.45-15.15


Robootika 3 ja 4 (UUS!) on suunatud juba veidi enama kokkupuutega robootikutele alates 3.- 6. klassini. Tegeleme Lego Mindstorms robotitega. Pikalt on uuritud meilt, et kuidas lapsed saaksid ka pärast robootika 1 ja 2 robootikaga edasi tegeleda ning nüüd leidsime uue vahva IT haridusega juhendaja Kristiina Kösteri, kes ootab väga juba lastega kohtumist! Tunnid toimuvad Joosepi maja (Oru 3) 3. korrusel arvutiklassis.

Robootika 3 TEISIPÄEVITI 14.35-16.05

Robootika 4 KOLMAPÄEVITI 14.35-16.05


PROGRAMMEERIMINE (al. 12. sept)

Programmeerimine põhikoolile ja programmeerimine gümnaasiumile (UUS!) - sobilik programmeerimishuviga noortele või ka näiteks kogenud robootikutele, kes sooviks nüüd rohkem arvutis teadmisi juurde saada. Õpime tundma programmeerimistarkvarasid, kuid kindlasti pöörame tähelepanu ka internetitarkusele, st kuidas ennast internetis ja arvutis kaitsta ja seal turvaliselt liigelda. Programmeerimist õpetab meile uus ja suurte kogemustega arvutitark Tõnis Rahe! Tunnid toimuvad Agathe maja (Jakobi 41) 3. korruse arvutiklassis


Programmeerimine põhikoolile TEISIPÄEVITI 16.00-17.30

Programmeerimine gümnaasiumile KOLMAPÄEVITI 16.00-17.30


RAHVATANTS (al 11. sept)

Tantsupeoaastal on vist väga loogiline, et ka lastes tärkab suurem rahvatantsu huvi, seega proovime ka oma koolis käima lükata rahvatantsuringid. Oleneb, kuidas kõik läheb, aga suuremaks sihiks silme ees on kindlasti mõni väiksem või suurem tantsupidu, millel osaleda! Rahvatantsu tuleb meie lastele õpetama Getter Lauk, kes harib end parasjagu Rahvatantsujuhtide koolis! Trennid toimuvad Tiigi seltsimajas.

1.-2. klass ESMASPÄEVITI I grupp 14.30-16.00

3.-4. klass KOLMAPÄEVITI 16.00-17.30

(Suure huvi korral on võib-olla võimalik ka rohkem gruppe avada.)


KUNSTIRING (al 11. sept)

Kunstiringis tegeleme erinevate kunstiliikide ja -tehnikatega. Väga tore ring igas vanuses kunstihuvilisele al. 3. klassist!

Kunstiringi teeb eelmisest aastast tuttav kunstitudeng Carmen Ööbik!

ESMASPÄEVITI 15.30-17.00 Agathe maja (Jakobi 41) kunstiklassis


NÄPUTÖÖRING (al. 6. sept)

Õpetaja Ly Linamaa meisterdab juba aastaid algklassilastega väga toredaid asjakesi, taaskasutatakse materjale ja õpetatakse lastele, kuidas näiliselt väikestest jupikestest sünnib midagi kaunist!

KOLMAPÄEVITI 13.45-15.15 Oru 3 1B klassiruumis


VARAJANE SAKSA KEEL (al. 12. sept)

Hea võimalus lapsele juba varakult hakata õppima saksa keelt, õpetajaks meie kooli õpetaja Heidi Rajamäe-Volmer. Ring on õpilastele TASUTA!

TEISIPÄEVITI 13.45-14.30 Oru 3 III korruse väikeklassis

.

KERAAMIKA

Meie väga populaarne keraamikaring toimub Kadri Paberiti juhendamisel kunstikoolis Pallas (Tähe 38b)

TEISIPÄEVITI 14.30-16.00 (noorem rühm) ja 16.00-17.30 (al. 5. klassist)


MALERING

Ka meie oma õpetaja Mart Ilvese juhendatud malering hakkab uuesti tööle, kuid täpne toimumisaeg selgub septemberi 1. nädalal, anname teada!


HISPAANIA KEEL isa Migueliga (al oktoobrist)

Varemkäinutele KOLMAPÄEVITI 17.30-19.00

Algajatele TEISIPÄEVITI 19.00-20.30 (al. 8. klassist)

(Hispaania keele tasu on 7eur/kord. Maksmine oktoober-detsember ja jaanuar-mai korraga.)

Registreerimiseks kirjutage palun kultuurikoda@katoliku.edu.ee


RINGIDESSE REGISTREERIMINE JA INFO TASUDE KOHTA:

https://forms.gle/pS2HM1TN5uhh6XGi9

Õppekorraldus

Huvikool Jakobi Mäe Kultuurikoda loodi aastal 2006 eesmärgiga pakkuda huvitegevust nii noortele kui

täiskasvanutele. Meie ringide ja kursuste tegevusest on oodatud osa võtma nii lapsed kui täiskasvanud, kellel on

soov laiendada oma silmaringi, arendada muusikalisi oskusi ja käte osavust, saada ise ilu tegijaks. Me pakume

huvitegevuses osalemiseks võimalust kõigile noortele, kes elavad Tartus kui ka väljaspool.

Jakobi Mäe Kultuurikoja missioon on suunata noori vaimse arengu teele ja pakkuda kõigile huvilistele võimalust

sakraal- ja rahvakultuuri tundmaõppimise kaudu kogeda kristliku kultuuripärandi inspireerivat väge loovaks

tegevuseks.

Meie loosung on "Veritas lux mea!" ehk „Tõde on mu valgus!“

MTÜ Jakobi Mäe Kultuurikoda korraldab huviõpet kahel tasandil: erahuvikoolina ja huvitegevuse ühinguna.

Huvikooli alla kuuluvad ringid on vanamuusika, inglise keel, saksa keel, vene keel, kunst, näputöö, keraamika ja saviring, näitering, robootika ning male. Huvikoolil on olemas koolitusluba ja ringide õppekavad on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS). Huvikooli õppemaksust on vastavalt tulumaksuseadusele (paragr. 26.lg 2) õigus tagasi saada koolituskulud 21 %. Ülejäänud ringid (puutöö, elav ajalugu, mängude ring, hispaania keel) toimetavad huvitegevuse ühingu lipu all.

Õppetöö JMK-s toimub septembrist maini, kusjuures koolivaheaegadel õppetööd reeglina ei toimu. Valitud ringi

liikmeks saamiseks esitab õppur või tema seaduslik esindaja vastava avalduse ning kohustub tasuma õppemaksu vastavalt JMK poolt esitatud arvele. Õppemaksu tasutakse kaks korda aastas – oktoobris ja märtsis (kui pole kokku lepitud teisiti) arve alusel, mis saadetakse meilile. Kui laps õppeaasta kestel ringis käimisest loobub, tuleb sellest võimalikult kiiresti teada anda, et vabanenud kohta saaks pakkuda uuele õpilasele. Juba tasutud õppemaksu reeglina ei tagastata, kuna niimoodi oleks võimatu teha aastaprognoose (kas kõik ringid majandavad end ära, kas juhendajale on võimalik lepingus määratud tasu maksta jne). Loomulikult oleme avatud läbirääkimisteks ning saame aru vältimatutest ringist lahkumise põhjustest.

Lapsevanem kohustub 1. novembriks kinnitama lapse osalemise huviringis veebiaadressil

www.tartu.ee/kotoetused/kinnitus (avalehel on täpne juhend). Kinnitamiseks ja eelistuse märkimiseks on vajalik ID-kaart ja PIN 1 kood.

Kui pere majanduslik olukord ei võimalda täismahus õppemaksu tasumist, palume lahenduste leidmiseks

pöörduda JMK juhataja poole (kultuurikoda@katoliku.edu.ee; 5066135).

JMK huviringi õppur jõuab ringi õigeaegselt, suhtub juhendajasse (meistrisse) ja kaaslastesse aupaklikult ja

hoolivalt ning valitud huvialasse tõsiselt ja innukalt.

JMK ringi juhendaja (meister) annab alati oma parima, et arendada õppuri oskusi valitud huvialal ja luua lapse

vaimset arengut toetav õhkkond.


Registreerimine

2023/2024 õppeaasta ringidesse registreerimine ja info tasude kohta:


https://forms.gle/pS2HM1TN5uhh6XGi9


Rohkem infot:

Jakobi Mäe Kultuurikoja juhataja Marion Strandberg

kultuurikoda@katoliku.edu.ee

5066135Jakobi Mäe Teatristuudio

jakobistuudio@gmail.com

www.jakobistuudio.ee