Meie gümnaasium

2020/2021. õppeaastal alustava Tartu Katoliku Hariduskeskuse gümnaasiumi tuumaks on tähenduslik õpetamine, kristlikud väärtused ja õppekava seotus kolme hariduse pikaajalise eesmärgiga. Pädevuste omandamise kõrval pööratakse katoliku hariduskeskuse gümnaasiumis suurt tähelepanu ka õppijate ühiskonda sotsialiseerumisele ja enesemääratlemisele. Nendest aluspõhimõtetest lähtuvalt on kavandatud kogu gümnaasiumi õpe.

Katoliku hariduskeskuse gümnaasiumi suur eesmärk on oma soovidest, oskustest ja tugevustest teadlikumate noorte kujundamine. Parem teadlikkus endast ja oma tugevustest võimaldab teadlikumat karjäärivalikut ning valmistab noored ette paremaks kohanemiseks muutustega tööturul. Hariduskeskuse gümnaasiumi sihiks on enesekindlad, rahulolevad ja õnnelikud noored.

2022/2023. õppeaastal liitub katoliku hariduskeskuse gümnaasiumiga kolmas lend: üks kuni 24 õpilasega 10. klass. Soovime, et katoliku gümnaasiumisse leiaksid tee õpilased ka teistest koolidest.