Lapsevanemale


Vastuvõtt

Tartu Katoliku Hariduskeskusesse õppima asumiseks tuleb esitada sooviavaldus taotlusvormi kaudu kooli

kodulehel.

2.-9. klassi astuva õpilase taotlusvorm

2.-9. klassi saab astuda vabade kohtate olemasolul, avaldusi võetakse vastu kogu õppeaasta vältel. 2.-9. klassi

õpilaste puhul võtab sekretär või õppejuht vanemaga kontakti peale taotluse esitamist, õpilasele tehakse vajadusel testid eesti keeles, inglise keeles ja matemaatikas ning vesteldakse pere ja lapsega.

Küsimuste korral pöörduda kool@katoliku.edu.ee või 55566363.


1. klassi astuva õpilase taotlusvorm

Hariduskeskuse 1. klassi õppima asumiseks tuleb osaleda tutvusuuringutel. Täpsema info tutvusuuringute kohta

saadab kooli sekretär lapsevanema meilile pärast registreerumistähtaja möödumist, kui vanem on esitanud

taotluse kodulehe kaudu. Tutvusuuringud toimuvad reeglina veebruari viimasel nädalal. Eelisjärjekorras võtab

hariduskeskus 1. klassi vastu hariduskeskuses õppivate laste õdesid ja vendi, hariduskeskuse töötajate lapsi ja

hariduskeskuse lasteaias käivaid lapsi.

2021. aastal toimuvad tutvusuuringud 23. veebruaril.


Eelkool

2020/21. õppeaasta eelkooli tunnid toimuvad kahel rühmal T ja N kell 14.30–16.00 ning ühel rühmal T ja K kell 15.15–16.45 Joosepi majas, aadressil Oru 3.
Vaheaegadel ja riiklikel pühadel eelkooli ei toimu.

Eelkooli tasu on 165 eurot esimesel poolaastal, 115 eurot teisel poolaastal.

Õppemaksule lisanduvad õppematerjalid. Kaasa kirjutusvahendid (harilik pliiats, värvilised pliiatsid, kustukumm), värvilised paberid ja sisejalatsid.

Registreeru eelkooli siit.


Õppemaks

Tartu Katoliku Hariduskeskuse õppemaks on 2020/2021. õppeaastal 60€, õppemaksu makstakse 10 kuud aastas.

Õppemaks ei sisalda õppekäikudega seotud kulusid. Toiduraha lapsevanema omaosalus on 1 €/päev.

Hariduskeskuse pidajalt on võimalik taotleda õppemaksu soodustust juhul, kui hariduskeskuses õpivad ühest

perest mitu last või kui perel on majanduslikult raske olukord. Soodustuse saamiseks tuleb esitada pidajale

põhjendatud taotlus (taotluse vorm on leitav alt).

Õppemaksusoodustuse taotlus