Lapsevanemale


Vastuvõtt

Tartu Katoliku Hariduskeskusesse õppima asumiseks tuleb esitada sooviavaldus taotlusvormi kaudu kooli

kodulehel.

1. klassi (õa 2019/20) astuva lapse taotlusvorm

Registreeruda saab kuni 15.02.2019, tutvusuuringud toimuvad 27.02.2019.

Täpsem info tutvusuuringute kohta saadetakse peale registreerumise tähtaja lõppu.

2.-9. klassi astuva õpilase taotlusvorm

Hariduskeskuse 1. klassi õppima asumiseks tuleb osaleda tutvusuuringutel. Täpsema info tutvusuuringute kohta

saadab kooli sekretär lapsevanema meilile pärast registreerumistähtaja möödumist, kui vanem on esitanud

taotluse kodulehe kaudu. Tutvusuuringud toimuvad reeglina veebruari viimasel nädalal. Eelisjärjekorras võtab

hariduskeskus 1.klassi vastu hariduskeskuses õppivate laste õdesid ja vendi, hariduskeskuse töötajate lapsi ja

hariduskeskuse lasteaias käivaid lapsi.

2.-9. klassi saab astuda vabade kohtate olemasolul, avaldusi võetakse vastu kogu õppeaasta vältel. 2.-9. klassi

õpilaste puhul võtab sekretär vanemaga kontakti peale taotluse esitamist, õpilasele tehakse vajadusel testid eesti

keeles, inglise keeles ja matemaatikas ning vesteldakse pere ja lapsega.

Korduva õpilaspileti taotlus (saata digiallkirjastatuna kool@katoliku.edu.ee või tuua allkirjastatuna kooli

kantseleisse)

Küsimuste korral pöörduda kool@katoliku.edu.ee või 55566363.


Eelkool

2018/19 õppeaastal toimub eelkool 04.09.2018-21.03.2019. Tunnid toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti kell 14.00-15.30 Joosepi majas, aadressiga Oru 3.

Eelkooli õppemaks on 1. poolaastal 165 eurot, 2. poolaastal 115 eurot

Vaheaegadel ja riiklikel pühadel eelkooli ei toimu.

Õppemaksule lisanduvad õppematerjalid. Kaasa kirjutusvahendid (harilik pliiats, värvilised pliiatsid, kustukumm), värvilised paberid ja sisejalatsid.

Registreeru eelkooli siit


Õppemaks

Tartu Katoliku Hariduskeskuse õppemaks on 2019/20 õppeaastal 55€, õppemaksu makstakse 10 kuud aastas.

Õppemaks ei sisalda õppekäikudega seotud kulusid. Toiduraha lapsevanema omaosalus on 1€/päev.

Hariduskeskuse pidajalt on võimalik taotleda õppemaksu soodustust juhul, kui hariduskeskuses õpivad ühest

perest mitu last või kui perel on majanduslikult raske olukord. Soodustuse saamiseks tuleb esitada pidajale

põhjendatud taotlus (taotluse vorm on leitav alt).

Õppemaksusoodustuse taotlus


Õpilaspilet

Õpilased saavad elektroonilise õpilaspileti taotleda nii:

Saatke pilt aadressile oppilet@katoliku.edu.ee.

Saadetud e-kirja pealkirjaks on lapse eesnimi, perekonnanimi, isikukood.

Fotod peavad olema jpg vormingus ning failinimega klass-eesnimi-perenimi-jpg (nt. 3b-ants-kaval.jpg).

Pildil peaks olema õpilase nägu selgelt näha ja taust ühevärviline (soovitavalt valge).

Õpilane ei tohi kanda pildil päikeseprille, mütsi vms nägu varjavaid elemente.

Õpilaspileti hind on esmakordsel väljastamisel 0 eurot, kadumise korral 5 eurot (lisatakse avalduse alusel lapsevanema arvele) ja tegemise peale kulub kuni 2 nädalat.

Korduva õpilaspileti taotlus

Õpilaspileti kadumise korral palun saata koheselt kirja oppilet@katoliku.edu.ee meiliaadressile, siis saame pileti tühistada ja ennetada väärkasutust.