Lapsevanemale


Vastuvõtt 1.–9. klass

Tartu Katoliku Hariduskeskusesse õppima asumiseks tuleb esitada sooviavaldus taotlusvormi kaudu kooli

kodulehel.

2.–9. klassi astuva õpilase taotlusvorm

2.–9. klassi saab astuda vabade kohtate olemasolul, avaldusi võetakse vastu kogu õppeaasta vältel. 2.–9. klassi

õpilaste puhul võtab sekretär või õppejuht vanemaga kontakti peale taotluse esitamist, õpilasele tehakse vajadusel testid eesti keeles, inglise keeles ja matemaatikas ning vesteldakse pere ja lapsega.

Küsimuste korral pöörduda kool@katoliku.edu.ee või 55566363.


1. klassi astuva õpilase taotlusvorm

Hariduskeskuse 1. klassi õppima asumiseks tuleb osaleda tutvusuuringutel. 1. klassi võib kandideerida laps, kes saab jooksva kalendriaasta 1. oktoobriks seitsmeaastaseks.

Täpsema info tutvusuuringute kohta saadab kooli sekretär lapsevanema meilile pärast registreerumistähtaja möödumist, kui vanem on esitanud taotluse kodulehe kaudu. Tutvusuuringud toimuvad reeglina veebruari viimasel nädalal. Eelisjärjekorras võtab hariduskeskus 1. klassi vastu hariduskeskuses õppivate laste õdesid ja vendi, hariduskeskuse töötajate lapsi ja hariduskeskuse lasteaias käivaid lapsi.

2024. aastal toimuvad tutvusuuringud 27. ja 28. veebruaril.


Gümnaasiumide sisseastumistest

Üle-eestiline gümnaasiumide sisseastumistest toimub 21. aprillil 2023.

Testile saavad registreerida 9. klassi õpilased 14.–28. märtsil (14.–15. märts saavad õpilased valida soorituskohaks ainult oma kooli, kui kool korraldab sisseastumistesti, 16.–28. märtsini saab õpilane valida soorituskoha nende koolide hulgast, kus on vabu kohti).


Testile registreerimise link õpilasele on https://eis.ekk.edu.ee/eis/regamine/avaldus/test/9543

Juhendid ja kogu sisseastumistesti korraldamiseks vajalik info asub siin.


Eelkool

2023/24. õppeaasta eelkooli tunnid toimuvad T ja N kell 14.00–15.30 Joosepi majas, aadressil Oru 3.
Vaheaegadel ja riiklikel pühadel eelkooli ei toimu.

Eelkooli tasu on 180 eurot esimesel poolaastal, 160 eurot teisel poolaastal.

Õppemaksule lisanduvad õppematerjalid. Kaasa kirjutusvahendid (harilik pliiats, värvilised pliiatsid, kustukumm), värvilised paberid ja sisejalatsid.

Registreeru eelkooli siit.


Õppemaks

2023/2024. õppeaastal on õppemaks 72 € kuus, õppemaksu tasutakse 11 kuud aastas (715 € aastas).

Õppemaks ei sisalda õppekäikudega seotud kulusid. Toiduraha lapsevanema omaosalus on 1.50 €/päev.

Hariduskeskuse pidajalt on võimalik taotleda õppemaksu soodustust juhul, kui hariduskeskuses õpivad ühest

perest mitu last või kui perel on majanduslikult raske olukord. Soodustuse saamiseks tuleb esitada direktorile

põhjendatud taotlus (taotluse vorm on leitav alt).

Õppemaksusoodustuse taotlus


Õppekavaväline õpe

Õppekavavälise õppe taotlemiseks tuleb esitada meiliaadressile kool@katoliku.edu.ee avaldus ja tõend huvikoolis osalemise kohta.

Õppekavavälise õppe kohta teeb otsuse direktor. Positiivse otsuse korral tuleb koolile esitada kaks korda aastas huvikooli tunnistus või tõend õpitulemuste saavutamise kohta, mille alusel pannakse hinne vastavasse ainesse.

Täpsema info saab siit

Avaldus