kat-pohikooli-maja.jpg

Tartu Katoliku Hariduskeskus

Tartu Katoliku Hariduskeskuse kooli eripäraks on kristlik väärtuskasvatus, usuõpetus, varane võõrkeele süvaõpe, üldõpetus ja avastusõpe. Koolis rakendame toetava distsipliini meetodit. Väärtustame kiriku- ja rahvakalendri tähtpäevi, millest olulisemaid tähistame Tartu katoliku kirikus.


Tartu Katoliku Hariduskeskus pakub alates 19.08.2019 tähtajalist tööd klassiõpetajale (koormus 0,75 või sobiva lisaeriala korral 1,0).

Pakume toetavat kollektiivi ja võimalust töötada koos väga heade eriala asjatundjatega.

Kvalifikatsiooninõueteks on riiklikult kehtestatud kvalifikatsiooninõuded ja erialane pädevus.
Palume CV-d ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiaid saata hiljemalt kolmapäevaks 5.06.2019 kell 12.00 aadressile: kool@katoliku.edu.ee


2019/20 õppeaasta eelkooli saab registreeruda siin.