Tegemist on vana tunniplaaniga.

2019/2020 tunniplaan on tegemisel!

1.a klass

Esmaspäev 1.a

1 üldõpetus

2 muusika

3 inglise keel*

4 üldõpetus

5 kehaline kasvatus

Teisipäev 1.a

1 üldõpetus

2 inglise keel*

3 üldõpetus

4 üldõpetus

5 üldõpetus

6
7 poistekoor*

Kolmapäev 1.a

1 üldõpetus

2 inglise keel*

3 muusika

4 üldõpetus

5 üldõpetus

6 mudilaskoor*

Neljapäev 1.a

1 üldõpetus

2 inglise keel*

3 üldõpetus

4 kehaline kasvatus

5 üldõpetus

6
7 poistekoor*

Reede 1.a

1 usuõpetus

2 inglise keel*

3 üldõpetus

4 üldõpetus

5 üldõpetus

6 mudilaskoor*

1.b klass

Esmaspäev 1.b

1 inglise keel*

2 üldõpetus

3 üldõpetus

4 üldõpetus

5 muusika

Teisipäev 1.b

1 inglise keel*

2 üldõpetus

3 üldõpetus

4 üldõpetus

5 kehaline kasvatus

6
7 poistekoor*

Kolmapäev 1.b

1 inglise keel*

2 üldõpetus

3 üldõpetus

4 üldõpetus

5 kehaline kasvatus

6 mudilaskoor*

Neljapäev 1.b

1 inglise keel*

2 üldõpetus

3 muusika

4 üldõpetus

5 üldõpetus

6
7 poistekoor*

Reede 1.b

1 inglise keel*

2 üldõpetus

3 üldõpetus

4 usuõpetus

5 üldõpetus

6 mudilaskoor*

2.a klass

Esmaspäev 2.a

1 inglise keel*

2 üldõpetus

3 üldõpetus

4 usuõpetus

5 üldõpetus

Teisipäev 2.a

1 kehaline kasvatus

2 üldõpetus

3 inglise keel*

4 üldõpetus

5 muusika

6 üldõpetus

7 poistekoor*

Kolmapäev 2.a

1 üldõpetus

2 kehaline kasvatus

3 inglise keel*

4 üldõpetus

5 muusika

6 mudilaskoor*

Neljapäev 2.a

1 kehaline kasvatus

2 üldõpetus

3 üldõpetus

4 üldõpetus

5 inglise keel*

6 üldõpetus

Reede 2.a

1 üldõpetus

2 üldõpetus

3 inglise keel*

4 üldõpetus

5 üldõpetus

6 mudilaskoor*

2.b klass

Esmaspäev 2.b

1 üldõpetus

2 inglise keel*

3 kehaline kasvatus

4 üldõpetus

5 üldõpetus

Teisipäev 2.b

1 üldõpetus

2 inglise keel*

3 muusika

4 üldõpetus

5 üldõpetus

6 üldõpetus

7 poistekoor*

Kolmapäev 2.b

1 kehaline kasvatus

2 inglise keel*

3 üldõpetus

4 üldõpetus

5 üldõpetus

6 mudilaskoor*

Neljapäev 2.b

1 üldõpetus

2 inglise keel*

3 usuõpetus

4 muusika

5 üldõpetus

6 üldõpetus

7 poistekoor*

Reede 2.b

1 kehaline kasvatus

2 inglise keel*

3 üldõpetus

4 üldõpetus

5 üldõpetus

6 mudilaskoor*

3.a klass

Esmaspäev 3.a

1 üldõpetus

2 üldõpetus

3 üldõpetus

4 inglise keel

5 usuõpetus

Teisipäev 3.a

1 üldõpetus

2 üldõpetus

3 inglise keel

4 kehaline kasvatus

5 üldõpetus

6
7 poistekoor*

Kolmapäev 3.a

1 muusika

2 inglise keel*

3 üldõpetus

4 üldõpetus

5 üldõpetus

6 mudilaskoor*

Neljapäev 3.a

1 üldõpetus

2 inglise keel

3 üldõpetus

4 üldõpetus

5 kehaline kasvatus

6 muusika

7 poistekoor*

Reede 3.a

1 üldõpetus

2 üldõpetus

3 inglise keel

4 kehaline kasvatus

5 üldõpetus

6 mudilaskoor*

3.b klass

Esmaspäev 3.b

1 muusika

2 üldõpetus

3 üldõpetus

4 üldõpetus

5 inglise keel

Teisipäev 3.b

1 inglise keel

2 üldõpetus

3 üldõpetus

4 muusika

5 kehaline kasvatus

6 üldõpetus

7 poistekoor*

Kolmapäev 3.b

1 inglise keel

2 üldõpetus

3 üldõpetus

4 üldõpetus

5 uldõpetus

6 mudilaskoor*

Neljapäev 3.b

1 usuõpetus

2 üldõpetus

3 inglise keel*

4 kehaline kasvatus

5 üldõpetus

6
7 poistekoor*

Reede 3.b

1 üldõpetus

2 üldõpetus

3 kehaline kasvatus

4 inglise keel

5 üldõpetus

6 mudilaskoor*

4.a klass

Esmaspäev 4.a

1 eesti keel

2 matemaatika

3 muusika

4 loodusõpetus

5 inglise keel

6 kehaline kasvatus

Teisipäev 4.a

1 vene keel / saksa keel*

2 matemaatika

3 eesti keel

4 inglise keel

5 eesti keel

6 usuõpetus

7 poistekoor*

Kolmapäev 4.a

1 inglise keel

2 matemaatika

3 eesti keel

4 muusika

5 loodusõpetus

6 mudilaskoor*

Neljapäev 4.a

1 eesti keel

2 vene keel / saksa keel*

3 kehaline kasvatus

4 inglise keel*

5 loodusõpetus

6 inimeseõpetus

7 poistekoor*

Reede 4.a

1 matemaatika

2 kehaline kasvatus

3 tööõpetus

4 inglise keel

5 kunst

6 mudilaskoor*

4.b klass

Esmaspäev 4.b

1 eesti keel

2 matemaatika

3 inglise keel*

4 muusika

5 loodusõpetus

6 kehaline kasvatus

Teisipäev 4.b

1 eesti keel

2 vene keel / saksa keel*

3 matemaatika

4 loodusõpetus

5 inglise keel

6 muusika

7 poistekoor*

Kolmapäev 4.b

1 usuõpetus

2 eesti keel

3 matemaatika

4 inglise keel

5 inimeseõpetus

6 mudilaskoor*

Neljapäev 4.b

1 vene keel / saksa keel*

2 eesti keel

3 kehaline kasvatus

4 matemaatika

5 loodusõpetus

6 inglise keel

7 poistekoor*

Reede 4.b

1 eesti keel

2 kehaline kasvatus

3 kunstiõpetus

4 tööõpetus

5 inglise keel

6 mudilaskoor*

5.a klass

Esmaspäev 5.a

1 inglise keel A206 / A302

2 kehaline kasvatus T / kehaline kasvatus P

3 matemaatika C115 / A107

4 eesti keel A205 / A311

5 kirjandus A205 / A311

6 muusika C117

7 vene keel A107*

Teisipäev 5.a

1 saksa keel A308*

2 inglise keel A206 / A302 / A311

3 loodusõpetus A207

4 eesti keel A205 / A311 / A206

5 matemaatika C115 / A311

6 kunst C218

7

8 lastekoor*

Kolmapäev 5.a

1 eesti keel C215 / A311

2 matemaatika C115/ A311

3 inglise keel A206 / A302 / A311

4 kehaline kasvatus T / kehaline kasvatus P

5 ajalugu A206

6 saksa keel A308*

Neljapäev 5.a

1 loodusõpetus A207

2 matemaatika C115 / A311

3 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

4 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

5 inimeseõpetus A206

6 usuõpetus A206

7

8 lastekoor*

Reede 5.a

1 ajalugu A206

2 inglise keel A109 / A302 / A311

3 kirjandus C215 / A311

4 matemaatika C115 / A311

5 kehaline kasvatus T / kehaline kasvatus P

6 vene keel A107*

5.b klass

Esmaspäev 5.b

1 eesti keel C214

2 kehaline kasvatus T / kehaline kasvatus P

3 inglise keel A208 / A308

4 matemaatika C115

5 saksa keel A308 / vene keel A107*

6 loodusõpetus A207

Teisipäev 5.b

1 kunst C218

2 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

3 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

4 matemaatika C115

5 inglise keel A208 / A308

6 ajalugu C214

7

8 lastekoor*

Kolmapäev 5.b

1 matemaatika C115

2 loodusõpetus A207

3 ajalugu C214

4 kehaline kasvatus T / kehaline kasvatus P

5 inimeseõpetus C214

6 saksa keel A208 / vene keel A107*

7 usuõpetus C214

Neljapäev 5.b

1

2 eesti keel C214

3 kirjandus C214

4 matemaatika C115 / C215

5 inglise keel A208 / A308

6

7

8 lastekoor*

Reede 5.b

1 muusika C117

2 matemaatika C115

3 eesti keel C214

4 kirjandus C214

5 kehaline kasvatus T / kehaline kasvatus P

6 inglise keel A208 / A308

6.a klass

Esmaspäev 6.a

1 matemaatika C115 / A311

2 eesti keel A205

3 kirjandus A205

4 inglise keel A206 / A208

5 muusika C117

6 kunst C218

7 kehaline kasvatus T

Teisipäev 6.a

1 matemaatika C115 / A311

2 saksa keel A308 / vene keel A107

3 inglise keel A206 / A108

4 loodusõpetus A108

5 loodusõpetus A108

6 kehaline kasvatus T / kehaline kasvatus P

7 kehaline kasvatus P

8 lastekoor*

Kolmapäev 6.a

1 inimeseõpetus C117

2 ajalugu A205

3 saksa keel A308 / vene keel A107

4 loodusõpetus C218

5 matemaatika C115 / A210

6 eesti keel A205 / A311

Neljapäev 6.a

1 saksa keel A308 / vene keel A107

2 eesti keel A205

3 inglise keel A109 / A208

4 kirjandus A205

5 matemaatika C115

6

7

8 lastekoor*

Reede 6.a

1 ajalugu A205

2 usuõpetus C117

3 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

4 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

5 inglise keel A109 / A208

6 matemaatika C115

6.b klass

Esmaspäev 6.b

1 muusika C117

2 matemaatika C115 / C114

3 inglise keel A302 / A109

4 kunst C218

5 loodusõpetus C115

6 loodusõpetus C115

7 kehaline kasvatus T / kehaline kasvatus P

Teisipäev 6.b

1 vene keel A107

2 matemaatika C115 / A208

3 eesti keel C117 / A311

4 inglise keel A302 / A109

5 kirjandus A205

6 kehaline kasvatus T

7

8 lastekoor*

Kolmapäev 6.b

1 ajalugu A205

2 saksa keel A308 / vene keel A107

3 inglise keel A302 / A109

4 matemaatika C115 / C215

5 eesti keel A205

6 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

7 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

Neljapäev 6.b

1 loodusõpetus C115

2 saksa keel A308 / vene keel A107

3 matemaatika C115 / C117

4 inimeseõpetus C117

5 ajalugu A205

6 inglise keel A302 / A109

7

8 lastekoor*

Reede 6.b

1 saksa keel A308

2 eesti keel A205

3 kirjandus A205

4 usuõpetus A205

5 matemaatika C115 / C214

6 kehaline kasvatus P

7.a klass

Esmaspäev 7.a

1 eesti keel C215 / A106

2 inglise keel A109 / A302*

3 bioloogia A108

4 matemaatika C114 / A106 / A108

5 kunst C218

6 ajalugu A206

7 usuõpetus A206

Teisipäev 7.a

1 inglise keel A206 / A302

2 matemaatika C114 / A109

3 kehaline kasvatus T / kehaline kasvatus P

4 ajalugu A206

5 eesti keel C215 / A106 / C218

6 kirjandus C215 / A106

7

8 lastekoor*

Kolmapäev 7.a

1 loodusõpetus A207

2 matemaatika C114 / A106

3 kehaline kasvatus P / kehaline kasvatus T

4 saksa keel C114 / vene keel C117

5 eesti keel C215 / A106 / A210

6 kirjandus C215 / A106

Neljapäev 7.a

1 inglise keel A205 / A302

2 inimeseõpetus A206

3 geograafia A207

4 saksa keel C114 / vene keel A107

5 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

6 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

7

8 lastekoor*

Reede 7.a

1 inglise keel A109 / A302

2 matemaatika C114 / A106

3 loodusõpetus A207 / A106

4 saksa keel A308 / vene keel A107

5 geograafia A207 / C215

6 muusika C117

7.b klass

Esmaspäev 7.b

1 kehaline kasvatus P / kehaline kasvatus T

2 kirjandus C215

3 kunst C218

4 inglise keel A302 / A109*

5 loodusõpetus A207

6 bioloogia A108

Teisipäev 7.b

1 eesti keel C215 / A106

2 kehaline kasvatus T / kehaline kasvatus P

3 inglise keel A302 / A109

4 saksa keel A207 / vene keel A107

5 ajalugu A206

6 matemaatika C115 / A210

7 ühiskonnaõpetus A205

8 lastekoor*

Kolmapäev 7.b

1 eesti keel C215

2 ajalugu C214

3 matemaatika C115

4 inglise keel A302 / A109

5 loodusõpetus A207

6 usuõpetus C214

7 geograafia A207

Neljapäev 7.b

1 eesti keel C215

2 geograafia A207

3 saksa keel A308 / vene keel C215

4 inglise keel A302 / A109

5 kirjandus C215

6 matemaatika C115

7

8 lastekoor*

Reede 7.b

1 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

2 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

3 matemaatika C115

4 muusika C117

5 saksa keel A308 / vene keel A107

8.a klass

Esmaspäev 8.a

1 kunst C218

2 saksa keel A207 / vene keel A107

3 matemaatika C114

4 füüsika A207

5 eesti keel C215 / A210

6 kirjandus C215

7 inglise keel A109 / A208

Teisipäev 8.a

1 kehaline kasvatus P

2 ajalugu A205

3 ühiskonnaõpetus A205

4 matemaatika C114 / A311

5 füüsika A207

6 inglise keel A109 / A208*

7

8 lastekoor* / lisa õpiabi A106

Kolmapäev 8.a

1 usuõpetus A205

2 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

3 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

4 ajalugu A205

5 inglise keel A109 / A208

6 matemaatika C114

7 saksa keel A308 / vene keel A107

Neljapäev 8.a

1 inglise keel A109 / A208

2 eesti keel C215

3 geograafia A108

4 keemia A207

5 bioloogia A108

6 bioloogia A108

7 kehaline kasvatus T / kehaline kasvatus P

8 lastekoor*

Reede 8.a

1 keemia A207

2 saksa keel A308 / vene keel A107

3 matemaatika C114

4 kirjandus C215

5 muusika C117

6 kehaline kasvatus T

8.b klass

Esmaspäev 8.b

1 füüsika A207

2 inglise keel A308 / A208

3 eesti keel C215 / A210

4 kirjandus C215 / A210

5 matemaatika C114 / A206

6 saksa keel A308 / vene keel A107 / mat A106

7 bioloogia A108

Teisipäev 8.b

1 ajalugu C214

2 eesti keel C215 / A210 / A106

3 kirjandus C215 / A210

4 inglise keel A308 / A208*

5 matemaatika C114 / A210

6 ühiskonnaõpetus A206

7 kunst C218

8 lastekoor* / lisa õpiabi A106

Kolmapäev 8.b

1 kehaline kasvatus P

2 bioloogia A108

3 matemaatika C114 / A210

4 inglise keel A308 / A208

5 saksa keel A308 / vene keel A107 / mat A108

6 geograafia A108

7 ajalugu A206

Neljapäev 8.b

1 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

2 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

3 saksa keel A205 / vene keel A107 / mat A106

4 inglise keel A308 / A208

5 keemia A207

6 füüsika A207

7 kehaline kasvatus T

8 lastekoor*

Reede 8.b

1 kehaline kasvatus P

2 usuõpetus A206

3 muusika C117

4 keemia A207

5 matemaatika C114 / A210

6 kehaline kasvatus T

9.a klass

Esmaspäev 9.a

1 matemaatika C114 / A210

2 kunst C218

3 geograafia A207

4 saksa keel A308 / vene keel A107

5 bioloogia A108

6 inglise keel A208 / A109*

7 füüsika A207

Teisipäev 9.a

1 matemaatika C114 / A210

2 füüsika A207

3 saksa keel A208 / vene keel A107

4 eesti keel C214 / A210

5 kirjandus C214

6 keemia A207

7 inglise keel A208 / A109

8 lastekoor*

Kolmapäev 9.a

1 matemaatika C114 / A210

2 inglise keel A208 / A109

3 geograafia A108

4 saksa keel C214 / vene keel A107 / A106

5 muusika C117

6 ajalugu A206

7 kehaline kasvatus P

Neljapäev 9.a

1 eesti keel C214

2 inglise keel A208 / A109

3 usuõpetus A206

4 ajalugu A206

5 matemaatika C114

6 kehaline kasvatus P / kehaline kasvatus T

7 bioloogia A108

8 lastekoor*

Reede 9.a

1 eesti keel C214

2 kirjandus C214

3 ühiskonnaõpetus A206

4 matemaatika C114

5 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

6 keemia A207

7 kehaline kasvatus T

9.b klass

Esmaspäev 9.b

1 saksa keel A308 / vene keel A107

2 muusika C117

3 eesti keel C214 / A210

4 kirjandus C214/ A210

5 inglise keel A302 / A109 / A208*

6 matemaatika C114 / A106 / A210

7 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

8 kehaline kasvatus P

Teisipäev 9.b

1 füüsika A207

2 eesti keel C214 / A210

3 kirjandus C214 / A210

4 kunst C218

5 inglise keel A302 / A109 / A210

6 matemaatika C114

7 keemia A207

Kolmapäev 9.b

1 saksa keel A308 / vene keel A107

2 ajalugu A206

3 keemia A207

4 bioloogia A108

5 matemaatika C114 / A106

6 inglise keel A302 / A109 / A210

7 geograafia A108

Neljapäev 9.b

1 ühiskonnaõpetus A206

2 bioloogia A108

3 matemaatika C114 / A106

4 geograafia A108

5 inglise keel A302 / A109 / A210

6 kehaline kasvatus T

7

8 lastekoor*

Reede 9.b

1 matemaatika C114

2 füüsika A207

3 saksa keel A308 / vene keel A107 / A210

4 ajalugu A206

5 usuõpetus A206

6 eesti keel C214 / A106

7 kehaline kasvatus P / kehaline kasvatus T

Ringitund või konsultatsioon*