1.a klass

Esmaspäev 1.a

1 üldõpetus

2 muusika

3 inglise keel*

4 üldõpetus

4 üldõpetus

5 mudilaskoor*

Teisipäev 1.a

1 üldõpetus

2 kehaline kasvatus

3 üldõpetus

4 inglise keel*

5 üldõpetus

Kolmapäev 1.a

1 muusika

2 inglise keel*

3 üldõpetus

4 üldõpetus

5 üldõpetus

6 mudilaskoor*

Neljapäev 1.a

1 üldõpetus

2 üldõpetus

3 inglise keel*

4 kehaline kasvatus

5 üldõpetus

Reede 1.a

1 usuõpetus

2 inglise keel*

3 üldõpetus

4 üldõpetus

5 üldõpetus

1.b klass

Esmaspäev 1.b

1 üldõpetus

2 inglise keel*

3 üldõpetus

4 muusika

5 üldõpetus

6 mudilaskoor*

Teisipäev 1.b

1 inglise keel*

2 üldõpetus

3 üldõpetus

4 üldõpetus

5 kehaline kasvatus

Kolmapäev 1.b

1 üldõpetus

2 inglise keel*

3 üldõpetus

4 üldõpetus

5 kehaline kasvatus

6 mudilaskoor*

Neljapäev 1.b

1 üldõpetus

2 inglise keel*

3 muusika

4 üldõpetus

5 üldõpetus

Reede 1.b

1 üldõpetus

2 inglise keel*

3 usuõpetus

4 üldõpetus

5 üldõpetus

2.a klass

Esmaspäev 2.a

1 kehaline kasvatus

2 inglise keel*

3 üldõpetus

4 üldõpetus

5 üldõpetus

6 mudilaskoor*

Teisipäev 2.a

1 inglise keel*

2 üldõpetus

3 kehaline kasvatus

4 muusika

5 üldõpetus

6 üldõpetus

Kolmapäev 2.a

1 üldõpetus

2 üldõpetus

3 üldõpetus

4 üldõpetus

5 inglise keel*

6 mudilaskoor*

Neljapäev 2.a

1 üldõpetus

2 muusika

3 usuõpetus

4 inglise keel*

5 üldõpetus

6 üldõpetus

Reede 2.a

1 kehaline kasvatus

2 üldõpetus

3 inglise keel*

4 üldõpetus

5 üldõpetus

2.b klass

Esmaspäev 2.b

1 üldõpetus

2 üldõpetus

3 inglise keel*

4 üldõpetus

5 üldõpetus

6 mudilaskoor*

Teisipäev 2.b

1 üldõpetus

2 kehaline kasvatus

3 üldõpetus

4 inglise keel*

5 üldõpetus

6 muusika

Kolmapäev 2.b

1 kehaline kasvatus

2 inglise keel*

3 üldõpetus

4 üldõpetus

5 üldõpetus

6 mudilaskoor*

Neljapäev 2.b

1 kehaline kasvatus

2 üldõpetus

3 inglise keel*

4 muusika

5 üldõpetus

6 usuõpetus

Reede 2.b

1 üldõpetus

2 inglise keel*

3 üldõpetus

4 üldõpetus

5 üldõpetus

3.a klass

Esmaspäev 3.a

1 üldõpetus

2 üldõpetus

3 usuõpetus

4 inglise keel

5 üldõpetus

6 mudilaskoor*

Teisipäev 3.a

1 kehaline kasvatus

2 üldõpetus

3 inglise keel

4 üldõpetus

5 üldõpetus

Kolmapäev 3.a

1 üldõpetus

2 üldõpetus

3 muusika

4 inglise keel*

5 üldõpetus

6 mudilaskoor*

Neljapäev 3.a

1 üldõpetus

2 inglise keel

3 kehaline kasvatus

4 üldõpetus

5 muusika

6 üldõpetus

Reede 3.a

1 kehaline kasvatus

2 üldõpetus

3 üldõpetus

4 inglise keel

5 üldõpetus

3.b klass

Esmaspäev 3.b

1 inglise keel

2 üldõpetus

3 muusika

4 üldõpetus

5 üldõpetus

6 mudilaskoor*

Teisipäev 3.b

1 üldõpetus

2 inglise keel

3 üldõpetus

4 kehaline kasvatus

5 üldõpetus

6 üldõpetus

Kolmapäev 3.b

1 inglise keel

2 üldõpetus

3 üldõpetus

4 muusika

5 uldõpetus

6 mudilaskoor*

Neljapäev 3.b

1 inglise keel*

2 üldõpetus

3 üldõpetus

4 kehaline kasvatus

5 usuõpetus

Reede 3.b

1 inglise keel

2 kehaline kasvatus

3 üldõpetus

4 üldõpetus

5 üldõpetus

4.a klass

Esmaspäev 4.a

1 loodusõpetus

2 inglise keel

3 eesti keel

4 matemaatika

5 usuõpetus

6 mudilaskoor*

Teisipäev 4.a

1 inglise keel

2 vene keel / saksa keel*

3 matemaatika

4 eesti keel

5 kehaline kasvatus

6 loodusõpetus

Kolmapäev 4.a

1 inglise keel

2 eesti keel

3 loodusõpetus

4 matemaatika

5 muusika

6 mudilaskoor*

Neljapäev 4.a

1 inglise keel*

2 vene keel / saksa keel*

3 matemaatika

4 eesti keel

5 kehaline kasvatus

6 muusika

Reede 4.a

1 tööõpetus

2 eesti keel

3 inglise keel

4 kehaline kasvatus

5 kunst

6 inimeseõpetus

4.b klass

Esmaspäev 4.b

1 inglise keel*

2 loodusõpetus

3 eesti keel

4 matemaatika

5 muusika

6 mudilaskoor*

Teisipäev 4.b

1 vene keel / saksa keel*

2 inglise keel

3 matemaatika

4 eesti keel

5 muusika

6 kehaline kasvatus

Kolmapäev 4.b

1 loodusõpetus

2 eesti keel

3 inglise keel

4 matemaatika

5 kunst

6 mudilaskoor*

Neljapäev 4.b

1 vene keel / saksa keel*

2 kehaline kasvatus

3 matemaatika

4 eesti keel

5 inglise keel

6 inimeseõpetus

Reede 4.b

1 inglise keel

2 eesti keel

3 kehaline kasvatus

4 loodusõpetus

5 tööõpetus

6 usuõpetus

5.a klass

Esmaspäev 5.a

1 matemaatika C115 / A311

2 kunst C218

3 inglise keel C215 / A208

4 saksa keel C214 / vene keel A107*

5 loodusõpetus A108

6 inimeseõpetus A205

Teisipäev 5.a

1 eesti keel C214 / A311

2 matemaatika C115 / A311

3 kehaline kasvatus

4 käsitöö C218 / tehnoloogia 009

5 käsitöö C218 / tehnoloogia 009

6 inglise keel A208

7

8 lastekoor*

Kolmapäev 5.a

1 eesti keel C214 / A311 / C218

2 matemaatika C115/ A311

3 kirjandus C214 / A311

4 saksa keel C214 / vene keel A107*

5 loodusõpetus A206

6 inglise keel A205

Neljapäev 5.a

1 eesti keel C214 / A311

2 kirjandus C214 / A311

3 inglise keel C215 / A208

4 matemaatika C115 / 311 / A210

5 ajalugu A206

6 kehaline kasvatus

7

8 lastekoor*

Reede 5.a

1 matemaatika C115 / A311

2 inglise keel A109 / A208

3 muusika C117

4 ajalugu A205

5 usuõpetus A205

6 kehaline kasvatus

5.b klass

Esmaspäev 5.b

1 kunst C218

2 saksa keel A308 / vene keel A107*

3 inglise keel A109 / A302

4 matemaatika C115

5 kehaline kasvatus

6 loodusõpetus A108

Teisipäev 5.b

1 kehaline kasvatus P

2 eesti keel A205

3 matemaatika C115 / A311

4 kirjandus A205

5 inglise keel A109 / A302

6 usuõpetus A205

7 kehaline kasvatus T

8 lastekoor*

Kolmapäev 5.b

1 saksa keel A308 / vene keel A107*

2 kehaline kasvatus

3 eesti keel A205

4 matemaatika C115

5 inglise keel A109 / A302

6 loodusõpetus A108

Neljapäev 5.b

1 matemaatika C115

2 kirjandus A205

3 eesti keel A205 / A210

4 ajalugu A205

5 inglise keel A109 / A302

6

7

8 lastekoor*

Reede 5.b

1 ajalugu A206

2 inimeseõpetus A206

3 matemaatika C115

4 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

5 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

6 muusika C117

6.a klass

Esmaspäev 6.a

1 saksa keel A308 / vene keel A107

2 inglise keel A302 / A109

3 matemaatika C115 / A106

4 muusika C117

5 ajalugu A206

6 eesti keel C214 / A106

7 loodusõpetus A207

Teisipäev 6.a

1 kunst C218

2 inglise keel A302 / A109

3 loodusõpetus A207

4 matemaatika C115 / A106

5 eesti keel C214 / A311 / A106

6 väikene klass kirjandus A106

7

8 lastekoor*

Kolmapäev 6.a

1 inimeseõpetus A206

2 inglise keel A302 / A109

3 matemaatika C115 / A106 / C114

4 ajalugu A206

5 kirjandus C214 / A106

6 kehaline kasvatus

7 vene keel A107

Neljapäev 6.a

1 saksa keel A308

2 inglise keel A302 / A109

3 matemaatika C115 / A106

4 usuõpetus A206

5 eesti keel C214 / A106

6 kirjandus C214

7

8 lastekoor*

Reede 6.a

1

2 matemaatika C115 / A106

3 loodusõpetus A207

4 saksa keel A308 / vene keel A107

5 kehaline kasvatus

6 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

7 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

6.b klass

Esmaspäev 6.b

1 kehaline kasvatus

2 matemaatika C115

3 ajalugu A205

4 inglise keel A208 / C215

5 kunst C218

6 saksa keel C215

Teisipäev 6.b

1 matemaatika C115

2 kirjandus C214

3 saksa keel C215 / vene keel A107

4 eesti keel C214

5 usuõpetus A205

6 inglise keel A206 / A308

7 loodusõpetus A207

8 lastekoor*

Kolmapäev 6.b

1 matemaatika C115

2 eesti keel A205 / A206

3 loodusõpetus A206

4 inglise keel A208 / C215

5 ajalugu A205

6 saksa keel A308 / vene keel A107

Neljapäev 6.b

1 kehaline kasvatus

2 loodusõpetus A207

3 eesti keel C214

4 kirjandus C214

5 matemaatika C115 / C215

6 individuaaltund A210

7

8 lastekoor*

Reede 6.b

1 vene keel A107

2 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

3 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

4 matemaatika C115

5 muusika C117

6 inimeseõpetus A205

7 inglise keel A208 / A109

7.a klass

Esmaspäev 7.a

1 inglise keel A302 / A208*

2 eesti keel C214 / A106

3 muusika C117

4 kunst C218

5 matemaatika C114 / A210

6 geograafia A207

7 kehaline kasvatus

Teisipäev 7.a

1 inglise keel A302 / A208

2 saksa keel A308 / vene keel A107

3 eesti keel C214 / A106

4 kehaline kasvatus

5 inimeseõpetus A206

6 bioloogia A108

7

8 lastekoor*

Kolmapäev 7.a

1 eesti keel A205

2 saksa keel A308 / vene keel A107

3 kirjandus C215

4 matemaatika C114 / A210

5 loodusõpetus A207

6 geograafia A207

Neljapäev 7.a

1 inglise keel A302 / A208

2 usuõpetus C117

3 matemaatika C114 / A311

4 loodusõpetus A207

5 ajalugu A205

6 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

7 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

8 lastekoor*

Reede 7.a

1 ajalugu A205

2 saksa keel A308 / vene keel A107

3 kirjandus C214

4 inglise keel A109 / A208

5 matemaatika C114 / A210

7.b klass

Esmaspäev 7.b

1 eesti keel C214 / A106

2 muusika C117

3 kirjandus C214

4 inglise keel A302 / A109*

5 loodusõpetus A207

6 usuõpetus A206

7 kunst C218

Teisipäev 7.b

1 saksa keel A308 / vene keel A107

2 geograafia A207

3 inimeseõpetus A206

4 inglise keel A109 / A302

5 matemaatika C115

6 loodusõpetus A207

7

8 lastekoor*

Kolmapäev 7.b

1 geograafia A108

2 eesti keel C214

3 saksa keel A308 / vene keel A107

4 inglise keel A109 / A302

5 kehaline kasvatus

6 matemaatika C115

Neljapäev 7.b

1 ajalugu A205

2 matemaatika C115 / A107

3 inglise keel A109 / A302

4 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

5 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

6 bioloogia A108

7

8 lastekoor*

Reede 7.b

1 eesti keel C214

2 kirjandus C214

3 ajalugu A205

4 kehaline kasvatus

5 matemaatika C115

6 saksa keel A308 / vene keel A107

8.a klass

Esmaspäev 8.a

1 muusika C117

2 matemaatika C114 / A210 / A311

3 ajalugu A206

4 usuõpetus A206

5 inglise keel A208 / A302

6 kehaline kasvatus

7 füüsika A108

Teisipäev 8.a

1 ajalugu A206

2 eesti keel C215 / A210 / A106

3 kunst C218

4 saksa keel A308 / vene keel A107

5 bioloogia A108

6 kehaline kasvatus

7 geograafia A108

8 lastekoor*

Kolmapäev 8.a

1 inglise keel A208 / A302*

2 matemaatika C114 / A210

3 füüsika A207

4 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

5 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

6 kirjandus C215 / A106

Neljapäev 8.a

1 ühiskonnaõpetus A206

2 matemaatika C114 / A210

3 saksa keel A308 / vene keel C218

4 eesti keel C215 / A106

5 bioloogia A108

6 inglise keel A206 / C215

7 keemia A207

8 lastekoor*

Reede 8.a

1 vaba / matemaatika õpiabi A210

2 matemaatika C114 / A210

3 kirjandus C215 / A106

4 keemia A207

5 saksa keel A206 / vene keel A107

6 inglise keel A208 / A109

8.b klass

Esmaspäev 8.b

1

2 füüsika A207

3 kehaline kasvatus

4 matemaatika C114 / A210

5 kirjandus C215

6 inglise keel A302 / A109

Teisipäev 8.b

1 eesti keel C215 / A106

2 kunst C218

3 saksa keel A308 / vene keel A205

4 bioloogia A108

5 matemaatika C114

6 inglise keel A302 / A109*

7 usuõpetus A205

8 lastekoor*

Kolmapäev 8.b

1 füüsika A207

2 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

3 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

4 saksa keel A308 / vene keel A108

5 geograafia A108

6 inglise keel A302 / A109

7 ajalugu A205

Neljapäev 8.b

1 ajalugu A207

2 bioloogia A108

3 keemia A207

4 saksa keel A308 / vene keel A107

5 matemaatika C114

6 inglise keel A302 / A109

7 ühiskonnaõpetus A205

8 lastekoor*

Reede 8.b

1 muusika C117

2 keemia A207

3 kehaline kasvatus

4 matemaatika C114

5 eesti keel C215

6 kirjandus C215

9.a klass

Esmaspäev 9.a

1 matemaatika C114 / A210

2 eesti keel C215

3 füüsika A207

4 geograafia A108

5 ajalugu A205

6 saksa keel C115 / vene keel A107

7 inglise keel A109 / A302

Teisipäev 9.a

1 matemaatika C114 / A210

2 bioloogia A108

3 inglise keel A109 / A302

4 usuõpetus A206

5 keemia A207

6 eesti keel C215 / A210

7 kirjandus C215

8 lastekoor*

Kolmapäev 9.a

1 matemaatika C114 / A210

2 füüsika A207

3 inglise keel A109 / A302

4 ühiskonnaõpetus A205

5 kirjandus C215

6 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

7 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

Neljapäev 9.a

1 matemaatika C114 / A210

2 ajalugu A206

3 bioloogia A108

4 inglise keel A109 / A302

5 saksa keel A308 / vene keel A107

6 kehaline kasvatus

7

8 lastekoor*

Reede 9.a

1 matemaatika C114 / A106

2 kehaline kasvatus

3 saksa keel A308 / vene keel A107

4 eesti keel C215

5 geograafia A207

6 keemia A207

7 muusika C117

9.b klass

Esmaspäev 9.b

1

2 keemia A205

3 matemaatika C114 / A210

4 füüsika A207

5 saksa keel A109 / vene keel A107

6 inglise keel A308 / A208*

7 ajalugu A206

8 kehaline kasvatus

Teisipäev 9.b

1 keemia A207

2 matemaatika C114 / A106

3 muusika C117

4 geograafia A207

5 inglise keel A308 / A208

6 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

7 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

8 lastekoor*

Kolmapäev 9.b

1 kehaline kasvatus

2 eesti keel C215 / A210 / A106

3 bioloogia A108

4 füüsika A207

5 saksa keel A208 / vene keel A107 / A210

6 matemaatika C114 / A106

7 kirjandus C215

Neljapäev 9.b

1 geograafia A108

2 eesti keel C215 / A106

3 saksa keel A206 / C117 / vene keel A107

4 matemaatika C114

5 usuõpetus A207

6 inglise keel A308 / A208

7 bioloogia A108

8 lastekoor*

Reede 9.b

1 eesti keel C215 / A208

2 kirjandus C215 / A210

3 matemaatika C114

4 ajalugu A206

5 inglise keel A308 / A208

6 ühiskonnaõpetus A206

Ringitund või konsultatsioon*