Menüü

Koolitoit:

Kui soovite lapse puudumise korral söögiraha omaosaluse tasaarveldust, siis palun teavitage lapse puuduma jäämisest sööklat kella 8.30-ks. Klassi ühise väljasõidu korral teavitab sööklat klassijuhataja.

Joosepi maja köök (Massimiliano) 56931505 (saata sms), kook.joosep@katoliku.edu.ee

Agathe maja köök 555 66 363 (saata sms), kook.agathe@katoliku.edu.ee