Juhatus

Tähe Helk Rosenvald, president: tahehelk.rosenvald@kool.katoliku.edu.ee

asepresident Rando Remm: rando.remm@katoliku.edu.ee

asepresident Joosep Gross: joosep.gross@katoliku.edu.eeÕpilasesinduse põhimäärus

Õpilasesinduse koosolekute protokollid


Link õpilasesinduse koosolekuga liitumiseks:

https://meet.google.com/hxh-jnkb-psz