Õppe korraldus

Katoliku Gümnaasiumi õppetöö toimub perioodõppena. Õppeaasta koosneb 35 õppenädalast ja vähemalt 175 koolipäevast, viiest õppeperioodist ja koolivaheaegadest.

Õppeperiood koosneb seitsmest nädalast, õppetunni pikkuseks on 75 minutit. Ühes perioodis õpitakse keskmiselt seitset erinevat õppeainet.

Õpilase õppekoormus on gümnaasiumis 96 kursust, mis jaguneb gümnaasiumi riikliku õppekava kohustuslikeks kursusteks (69), kooli poolt oluliseks peetavateks kursusteks (15) ja õpilase individuaalsest eripärast ning huvidest lähtuvatest valikkursusteks (12). Katoliku gümnaasiumis õpetatakse kõigile laia matemaatika kursust.

Kursused on jagatud kolme õppeaasta peale arvestusega, et viimases gümnaasiumi klassis saaks keskenduda õpilase prioriteetsete teadmiste ja oskuste laiendamisele ning süvendamisele.

Taotluse alusel võib kool valikkursusena arvestada õpilase osalemist huvikoolis või mõnes muus koolivälises õppetegevuses.

B2/C1 keeleoskustaseme keelena õpetatakse Katoliku gümnaasiumis inglise keelt, B1/B2 keeleoskustaseme keelena õpetatakse vene- ja saksa keelt. Valikkursusena pakutakse hispaania keele algkursust (A1/A2) ning praktilise ladina keele kursust.

Vaata gümnaasiumi õppekoormust ja kursuste jagunemist siit