Gümnaasiumi õppekava

Vaata gümnaasiumi õppekava siit

Vaata gümnaasiumi kursuste jagunemist siit

Gümnaasiumi õppekava ainekavad:
  • Ainekava „Keel ja kirjandus“
  • Ainekava „Matemaatika“
  • Ainekava „Loodusained“
  • Ainekava „Sotsiaalained“
  • Ainekava „Kunstiained“
  • Ainekava „Kehaline kasvatus“
  • Kooli poolt oluliseks peetavad kursused
  • Valikkursused