Esileht

Logi sisse
CMSimple

Esileht

Alates 1. augustist saab sekretäriga ühendust võtta kas meili või telefoni teel. Vajadusel on võimalik eelnevalt kohtumise kokku leppida.

____________________________________________________________________________________________________________

Kutse osaleda Peeter-Pauli koguduse pühapäevakooli suvelaagrites

Peeter-Pauli koguduse pühapäevakool kutsub lapsi ja noori osalema laagrites, mis toimuvad juulis ja augustis Kodasema katoliku keskuses Järvamaal. Laagrid  pakuvad mõnusat puhkust, kuid annavad ka võimaluse süvendada usuelu ja suhet Jumalaga, äratada huvi Missa ja palve vastu ning saada põnevaid uusi teadmisi katoliku usust ja kirikuelust.

Sel suvel toimub kaks laagrit – üks lastele ja teine noortele. Mõlemal laagril on põhiteema ning lisaks sellele on igal laagripäeval oma alateema. Päevateemaga on seotud kõik päeva jooksul toimuvad sündmused: Püha Missa, palved (hommiku- ja õhtupalvused, Roosipärg, Ristitee jt), vestlused ja katehheesid, laulutunnid, mängud ja vabaaja tegevused.

Laagrid kannavad nime „oaas“, sest need on lastele justkui vaimne oaas pärast kõrberännakut – kooliaastat, mille jooksul on lapsed hõivatud õppimise ja palju muuga ning Jumalaga kohtumiseks ja usus kasvamiseks ei pruugi olla palju aega ega võimalusi. Laagripäevad aga annavad kosutust ning aitavad südameid uuesti täita.

Laagrite ajad ja teemad:

Laagri teema on „Jumala laste oaas“. Laagripäevade jooksul püüame avastada, et oleme Jumala lapsed ja Jeesuse sõbrad ning mõista, mida see meie elus tähendab. Seda teeme näiteks selliste teemade abil nagu Jumala laps, Jeesuse jünger, pühakute järeltulija, süstemaatiline pihtija, Jumala laste pidu, Jeesuse ja meie ohverdus, ohverdame Jumalale rõõmu. Iga teema puhul püüame lisaks teadmiste saamisele arendada ka konkreetseid oskuseid nagu tänulikkus, abivalmidus, töökus, täpsus pihil, sagedane Armulaua vastuvõtmine, suuremeelsus, rõõm.

Laagri teema on „Uue tee oaas. Vana inimene – uus inimene Kristuses.“ Laagris olemine peaks kujunema elumuutvaks ajaks – püüame jätta maha „vana“ inimese ning pöörduda tagasi igapäevaellu uute inimestena Kristuses. Laagripäevade teemadeks on meie väärtus Jumala silmis, suhete korrastamine Jumala ja teiste inimestega, Jumala sõna tähendus meie elus, meeleparanduse sakrament ehk elu muutev kohtumine, Euharistia kui armastuse kool, oma usu tunnistamise vajadus.

Osalejad ei pea olema katoliiklased, kuid neil peab olema soov osaleda katoliiklikus laagris ja vanemate nõusolek osalemiseks.

Ühes laagris osalemise tasu on 80 eurot.


Üldinfo. Tartu Katoliku Hariduskeskus (era lasteaed-põhikool) ja Jakobi Mae Kultuurikoda töötavad kahes majas Tartu kesklinna ja Tahtvere piiril, Lõuna-Eestis. Majad on pühendatud kahele pühakule Püha Agathele ja Pühale Joosepile. Üks maja asub Jakobi 41, kus tegutsevad 5.-9. klassid ja Jakobi Mae Kultuurikoda. Joosepi maja asub Oru tanav 3, kus tegutsevad lasteaed ja 1.-4. klassid. Kooli registrikood on 800 12 402.

Vastuvõtt.
lasteaia registreerimisvorm->
eelkooli registreerimisvorm->
1. klassi registreerimisvorm->
kooli vastuvõtuvorm 
sekretari vastuvõtuajad -> 

Kooli hümn. Tartu Katoliku Hariduskeskuse hümni viisi kirjutas Tõnis Magi ja sõnad Kristiina Ehin, kes on selle kooli lapsevanemad. Hümni esmaettekanne oli 11. veebruaril 2015 Tartu Katolikus Kirikus, kui tahistati Vatikani riigi sünnipaeva. 

Ajalugu. 1938. aastal frantsiskaani õed  rajasid katoliku lasteaia ja ostsid praeguse Agathe maja. Kuigi 1940. aastal lasteaed suleti, siis jatkasid fransiskaani õed ka nõukogude ajal katoliiklike traditsioonide hoidmist Tartus. Parast Eesti taasiseseisvumist, 1993. aastal avati Tartu Katoliku Kool ning selle asutajateks olid katoliku kiriku liikmed. Esimene direktor oli Mihkel Pilv, kelle loodud Miksike on praegu üle-Eesti tuntud internetis olev haridusportaal.

Missioon. Tartu Katoliku Hariduskeskus missioon on kristlikul maailmavaatel tugineva kasvatuse ja hariduse andmine ning perekondade toetamine laste kasvatamisel. Tartu Katoliku Kool lahtub sellest, et iga inimene õpilane, lapsevanem ja õpetaja on Jumala looming ning tingimusteta armastatud Jumala poolt.

Visioon. Tartu Katoliku Hariduskeskuse lasteaia ja kooli visioon on vaartustada perekonda; aidata lapsevanemaid nende missioonis kasvatada lapsi, vaartustada võrdselt nii akadeemilist haridust kui ka iseloomu kujundamist vooruste kasvatamise kaudu, luua koolis keskkond, kus valitseksid armastus ja austus kaasinimeste vastu ning kus hoolitsetakse nõrgemate eest, pidada hinnaliseks kristlikku kultuuri, traditsioone, rahvaparimust ning puhast loodust, margata ja arvestada õpilaste individuaalset eripara, aidata õpilastel ara tunda ja arendada oma tugevaid külgi ja andeid ja kasvatada missioonitundega inimest, kes julgeb ja oskab teha ühiskonnas toimides eetilisi valikuid.

Lasteaia eripara. Tartu Katoliku Hariduskeskuse lasteaia eriparaks on individuaalne lahenemine, kristlik vaartuskasvatus, usuõpetus ning kiriku- ja rahvakalendri tahtpaevade tahistamine.

Kooli eripara. Tartu Katoliku Hariduskeskuse kooli eriparaks on kristlik vaartuskasvatus, usuõpetus, individuaalne lahenemine, inglise keele süvaõpe, üldõpetus ja avastusõpe. Koolis rakendame toetava distsipliini meetodit. Vaartustame kiriku- ja rahvakalendri tahtpaevi, millest olulisemaid tahistame Tartu katoliku kirikus. Hoiame õppetöö kvaliteeti kõrgel.

Vapp. Kilbi punane varvus on ajaloolise Tartu katoliikliku piiskopkonna vapi ja sellest tuletatud Tartu linnavapi põhivarvus. Küünlajalg põlevate küünaldega sümboliseerib sügavatele traditsioonidele rajanevat haridus- ja kasvatustööd. Kolm küünalt tahistavad kooli, kirikut ja kodu nende ühises missioonis. Ringi varvid on Püha Francsiscuse ja Püha Clara heraldilised tunnusvarvid ning viitavad frantsiskaanlaste juhtivale osale kooli loomisel ja edendamisel.

Toetajad. Tartu Katoliku Hariduskeskusel on palju toetajaid. Tartu Katoliku Hariduskeskus on tänulik nii suure kui ka väikese annetuse eest.  

Tartu Katoliku Hariduskeskus MTÜ
Jakobi 41, Tartu, (Estonia ) EST
SWEDBANK AS
Liivalaia 8, 15040 Tallinn
BIC: HABAEE2X
IBAN: EE30 2200 2210 4571 9685

Kultuurikoda. Kultuurikoda pakub nii lastele kui täiskasvanutele erinevaid huviringe alates vanamuusikast ja keeleõppest kunsti, käsitöö ja programmeerimiseni. Tartu Katoliku Hariduskeskus ja Jakobi Mäe Kultuurikoda teevad omavahel tihedat koostööd.