Esileht

Logi sisse
CMSimple

Esileht

1. klassi tutvusuuringud toimuvad 28. veebruaril 2018. Registreerida saab kuni 16.02.2018: 
2018/2019. õppeaasta 1. klassi astuva lapse taotlusvorm


Tartu Katoliku Hariduskeskus otsib lasteaia logopeedi ja põhikooli eripedagoogi. Kui sul on logopeeedi või eripedagoogi kutse ja soovid töötada 0,75-1,0 koormusega, siis saada oma CV ja haridust tõendava dokumendi koopia e-posti aadressile kool@katoliku.edu.ee. Lisainfo telefonil 58318250 (Liina Tamm).

 

Üldinfo. Tartu Katoliku Hariduskeskus (era lasteaed-põhikool) ja Jakobi Mae Kultuurikoda töötavad kahes majas Tartu kesklinna ja Tahtvere piiril, Lõuna-Eestis. Majad on pühendatud kahele pühakule Püha Agathele ja Pühale Joosepile. Üks maja asub Jakobi 41, kus tegutsevad 5.-9. klassid ja Jakobi Mae Kultuurikoda. Joosepi maja asub Oru tanav 3, kus tegutsevad lasteaed ja 1.-4. klassid. Kooli registrikood on 800 12 402.

Vastuvõtt.
eelkooli registreerimisvorm->
1. klassi astuva lapse taotlusvorm->

kooli vastuvõtuvorm->
sekretari vastuvõtuajad->

Kooli hümn. Tartu Katoliku Hariduskeskuse hümni viisi kirjutas Tõnis Magi ja sõnad Kristiina Ehin, kes on selle kooli lapsevanemad. Hümni esmaettekanne oli 11. veebruaril 2015 Tartu Katolikus Kirikus, kui tahistati Vatikani riigi sünnipaeva. 

Ajalugu. 1938. aastal frantsiskaani õed  rajasid katoliku lasteaia ja ostsid praeguse Agathe maja. Kuigi 1940. aastal lasteaed suleti, siis jatkasid fransiskaani õed ka nõukogude ajal katoliiklike traditsioonide hoidmist Tartus. Parast Eesti taasiseseisvumist, 1993. aastal avati Tartu Katoliku Kool ning selle asutajateks olid katoliku kiriku liikmed. Esimene direktor oli Mihkel Pilv, kelle loodud Miksike on praegu üle-Eesti tuntud internetis olev haridusportaal.

Missioon. Tartu Katoliku Hariduskeskus missioon on kristlikul maailmavaatel tugineva kasvatuse ja hariduse andmine ning perekondade toetamine laste kasvatamisel. Tartu Katoliku Kool lahtub sellest, et iga inimene õpilane, lapsevanem ja õpetaja on Jumala looming ning tingimusteta armastatud Jumala poolt.

Visioon. Tartu Katoliku Hariduskeskuse lasteaia ja kooli visioon on vaartustada perekonda; aidata lapsevanemaid nende missioonis kasvatada lapsi, vaartustada võrdselt nii akadeemilist haridust kui ka iseloomu kujundamist vooruste kasvatamise kaudu, luua koolis keskkond, kus valitseksid armastus ja austus kaasinimeste vastu ning kus hoolitsetakse nõrgemate eest, pidada hinnaliseks kristlikku kultuuri, traditsioone, rahvaparimust ning puhast loodust, margata ja arvestada õpilaste individuaalset eripara, aidata õpilastel ara tunda ja arendada oma tugevaid külgi ja andeid ja kasvatada missioonitundega inimest, kes julgeb ja oskab teha ühiskonnas toimides eetilisi valikuid.

Lasteaia eripara. Tartu Katoliku Hariduskeskuse lasteaia eriparaks on individuaalne lahenemine, kristlik vaartuskasvatus, usuõpetus ning kiriku- ja rahvakalendri tahtpaevade tahistamine.

Kooli eripara. Tartu Katoliku Hariduskeskuse kooli eriparaks on kristlik vaartuskasvatus, usuõpetus, individuaalne lahenemine, inglise keele süvaõpe, üldõpetus ja avastusõpe. Koolis rakendame toetava distsipliini meetodit. Vaartustame kiriku- ja rahvakalendri tahtpaevi, millest olulisemaid tahistame Tartu katoliku kirikus. Hoiame õppetöö kvaliteeti kõrgel.

Vapp. Kilbi punane varvus on ajaloolise Tartu katoliikliku piiskopkonna vapi ja sellest tuletatud Tartu linnavapi põhivarvus. Küünlajalg põlevate küünaldega sümboliseerib sügavatele traditsioonidele rajanevat haridus- ja kasvatustööd. Kolm küünalt tahistavad kooli, kirikut ja kodu nende ühises missioonis. Ringi varvid on Püha Francsiscuse ja Püha Clara heraldilised tunnusvarvid ning viitavad frantsiskaanlaste juhtivale osale kooli loomisel ja edendamisel.

Toetajad. Tartu Katoliku Hariduskeskusel on palju toetajaid. Tartu Katoliku Hariduskeskus on tänulik nii suure kui ka väikese annetuse eest.  

Tartu Katoliku Hariduskeskus MTÜ
Jakobi 41, Tartu, (Estonia ) EST
SWEDBANK AS
Liivalaia 8, 15040 Tallinn
BIC: HABAEE2X
IBAN: EE30 2200 2210 4571 9685

Kultuurikoda. Kultuurikoda pakub nii lastele kui täiskasvanutele erinevaid huviringe alates vanamuusikast ja keeleõppest kunsti, käsitöö ja programmeerimiseni. Tartu Katoliku Hariduskeskus ja Jakobi Mäe Kultuurikoda teevad omavahel tihedat koostööd.