Esileht

Logi sisse
CMSimple

Esileht

Üldinfo. Tartu Katoliku Hariduskeskus ja Jakobi Mäe Kultuurikoda töötavad kahes majas Tartu kesklinna ja Tähtvere piiril. Majad on pühendatud kahele pühakule – Püha Agathele ja Pühale Joosepile. Agathe maja asub Jakobi 41, kus tegutsevad 5.-9. klassid ja Jakobi Mäe Kultuurikoda. Joosepi maja asub Oru tänav 3. Seal tegutsevad lasteaed ja 1.-4. klassid.

Vastuvõtt. Täpsem info: kool@katoliku.edu.ee

Ajalugu. 1938. aastal frantsiskaani õed  rajasid katoliku lasteaia ja ostsid praeguse Agathe maja. Kuigi 1940. aastal lasteaed suleti, siis jätkasid fransiskaani õed ka nõukogude ajal katoliiklike traditsioonide hoidmist Tartus. Pärast Eesti taasiseseisvumist, 1993. aastal avati Tartu Katoliku Kool ning selle asutajateks olid katoliku kiriku liikmed. Esimene direktor oli Mihkel Pilv, kelle loodud Miksike on praegu üle-Eesti tuntud internetis olev haridusportaal.

Missioon. Tartu Katoliku Hariduskeskus missioon on kristlikul maailmavaatel tugineva kasvatuse ja hariduse andmine ning perekondade toetamine laste kasvatamisel. Tartu Katoliku Kool lähtub sellest, et iga inimene – õpilane, lapsevanem ja õpetaja – on Jumala looming ning tingimusteta armastatud Jumala poolt.

Visioon. Tartu Katoliku Hariduskeskuse lasteaia ja kooli visioon on väärtustada perekonda; aidata lapsevanemaid nende missioonis kasvatada lapsi, väärtustada võrdselt nii akadeemilist haridust kui ka iseloomu kujundamist vooruste kasvatamise kaudu, luua koolis keskkond, kus valitseksid armastus ja austus kaasinimeste vastu ning kus hoolitsetakse nõrgemate eest, pidada hinnaliseks kristlikku kultuuri, traditsioone, rahvapärimust ning puhast loodust, märgata ja arvestada õpilaste individuaalset eripära, aidata õpilastel ära tunda ja arendada oma tugevaid külgi ja andeid ja kasvatada missioonitundega inimest, kes julgeb ja oskab teha ühiskonnas toimides eetilisi valikuid.

Lasteaia eripära. Tartu Katoliku Hariduskeskuse lasteaia eripäraks on individuaalne lähenemine, kristlik väärtuskasvatus, usuõpetus ning kiriku- ja rahvakalendri tähtpäevade tähistamine.

Kooli eripära. Tartu Katoliku Hariduskeskuse kooli eripäraks on kristlik väärtuskasvatus, usuõpetus, individuaalne lähenemine, inglise keele süvaõpe,  üldõpetus ja avastusõpe. Koolis rakendame toetava distsipliini meetodit. Väärtustame kiriku- ja rahvakalendri tähtpäevi, millest olulisemaid tähistame Tartu katoliku kirikus.

Vapp. Kilbi punane värvus on ajaloolise Tartu katoliikliku piiskopkonna vapi ja sellest tuletatud Tartu linnavapi põhivärvus. Küünlajalg põlevate küünaldega sümboliseerib sügavatele traditsioonidele rajanevat haridus- ja kasvatustööd. Kolm küünalt tähistavad kooli, kirikut ja kodu nende ühises missioonis. Ringi värvid on Püha Francsiscuse ja Püha Clara heraldilised tunnusvärvid ning viitavad frantsiskaanlaste juhtivale osale kooli loomisel ja edendamisel.

Toetajad. 03.03.2017 avati meie kooli pikaajalise direktori Liivi Lõhmuse mälestuseks temanimeline fondi. Fondi kaudu soovime toetada kõiki õpilasi, kelle pered vajavad abi õppekäikudel osalemiseks.  Loodame, et ükski laps ei pea rahapuuduse tõttu reisist, õppekäigust või kooli üritusest loobuma. Fondi finantseeritakse erinevate ürituste ja heategevusprojektide kaudu.
Nii ettevõtted kui eraisikud saavad fondi toetada annetuste kaudu MTÜ Tartu Katoliku Hariduskeskuse kontole Swedbankis: EE972200221011376793

Tartu Katoliku Hariduskeskus on tänulik nii suure kui ka väikese annetuse eest.  

Tartu Katoliku Hariduskeskus MTÜ
Jakobi 41, Tartu, (Estonia ) EST
SWEDBANK AS
Liivalaia 8, 15040 Tallinn
BIC: HABAEE2X
IBAN: EE30 2200 2210 4571 9685

Kultuurikoda. Kultuurikoda pakub nii lastele kui täiskasvanutele erinevaid huviringe alates vanamuusikast ja keeleõppest kunsti, käsitöö ja programmeerimiseni. Tartu Katoliku Hariduskeskus ja Jakobi Mäe Kultuurikoda teevad omavahel tihedat koostööd.