1.a klass

Esmaspäev 1.a

1 üldõpetus

2 üldõpetus

3 kehaline kasvatus

4 inglise keel

5 üldõpetus

Teisipäev 1.a

1 inglise keel

2 muusika

3 üldõpetus

4 üldõpetus / õpiabi

5 üldõpetus

6 poistekoor

Kolmapäev 1.a

1 üldõpetus

2 üldõpetus / õpiabi

3 üldõpetus

4 muusika

5 inglise keel

6

7 mudilaskoor

Neljapäev 1.a

1 inglise keel

2 üldõpetus

3 üldõpetus

4 kehaline kasvatus

5 üldõpetus

6

7 poistekoor

8 lastekoor

Reede 1.a

1 üldõpetus

2 üldõpetus

3 inglise keel

4 usuõpetus

5 üldõpetus

6 mudilaskoor

1.b klass

Esmaspäev 1.b

1 inglise keel*

2 üldõpetus

3 üldõpetus / õpiabi

4 üldõpetus

5 kehaline kasvatus

Teisipäev 1.b

1 inglise keel

2 üldõpetus

3 üldõpetus / õpiabi

4 kehaline kasvatus

5 üldõpetus

6 poistekoor

Kolmapäev 1.b

1 inglise keel

2 muusika

3 üldõpetus

4 üldõpetus

5 üldõpetus

6

7 mudilaskoor

Neljapäev 1.b

1 inglise keel

2 üldõpetus

3 üldõpetus

4 üldõpetus

5 muusika

6

7 poistekoor

8 lastekoor

Reede 1.b

1 inglise keel

2 üldõpetus

3 üldõpetus

4 üldõpetus

5 usuõpetus

6 mudilaskoor

2.a klass

Esmaspäev 2.a

1 üldõpetus / õpiabi

2 inglise keel

3 üldõpetus

4 üldõpetus

5 muusika

6 üldõpetus

Teisipäev 2.a

1 usuõpetus

2 üldõpetus

3 üldõpetus

4 inglise keel

5 üldõpetus

6 poistekoor

Kolmapäev 2.a

1 üldõpetus

2 üldõpetus

3 inglise keel

4 üldõpetus

5 muusika

6 kehaline kasvatus

7 mudilaskoor

Neljapäev 2.a

1 kehaline kasvatus

2 üldõpetus

3 üldõpetus / õpiabi

4 inglise keel

5 üldõpetus

6

7 poistekoor

8 lastekoor

Reede 2.a

1 üldõpetus

2 kehaline kasvatus

3 inglise keel

4 üldõpetus

5 üldõpetus

6 mudilaskoor

2.b klass

Esmaspäev 2.b

1 kehaline kasvatus

2 üldõpetus

3 inglise keel

4 üldõpetus / õpiabi

5 üldõpetus

Teisipäev 2.b

1 üldõpetus

2 üldõpetus

3 inglise keel

4 muusika

5 üldõpetus

6 usuõpetus

7 eelkool

Kolmapäev 2.b

1 kehaline kasvatus

2 inglise keel

3 üldõpetus

4 üldõpetus

5 üldõpetus

6 üldõpetus

7 mudilaskoor

Neljapäev 2.b

1 inglise keel

2 üldõpetus

3 muusika

4 üldõpetus

5 üldõpetus

6

7 poistekoor / eelkool

8 lastekoor

Reede 2.b

1 kehaline kasvatus

2 üldõpetus

3 üldõpetus

4 inglise keel

5 üldõpetus / õpiabi

6 mudilaskoor

3.a klass

Esmaspäev 3.a

1 üldõpetus

2 muusika

3 inglise keel

4 üldõpetus

5 üldõpetus

6 üldõpetus

Teisipäev 3.a

1 üldõpetus

2 inglise keel

3 üldõpetus

4 üldõpetus

5 kehaline kasvatus

6 poistekoor

Kolmapäev 3.a

1 üldõpetus

2 üldõpetus / õpiabi

3 muusika

4 inglise keel

5 üldõpetus

6 üldõpetus

7 mudilaskoor

Neljapäev 3.a

1 üldõpetus

2 usuõpetus

3 üldõpetus

4 inglise keel

5 kehaline kasvatus

6

7 poistekoor

8 lastekoor

Reede 3.a

1 üldõpetus

2 üldõpetus

3 üldõpetus

4 inglise keel

5 kehaline kasvatus

6 mudilaskoor

3.b klass

Esmaspäev 3.b

1 inglise keel

2 üldõpetus

3 muusika

4 üldõpetus

5 üldõpetus

Teisipäev 3.b

1 üldõpetus

2 üldõpetus / õpiabi

3 üldõpetus

4 inglise keel

5 üldõpetus

6 kehaline kasvatus

7 eelkool

Kolmapäev 3.b

1 inglise keel

2 üldõpetus

3 üldõpetus / õpiabi

4 üldõpetus

5 üldõpetus

6 muusika

7 mudilaskoor

Neljapäev 3.b

1 üldõpetus

2 inglise keel

3 üldõpetus

4 kehaline kasvatus

5 usuõpetus

6

7 poistekoor/eelkool

8 lastekoor

Reede 3.b

1 üldõpetus

2 inglise keel

3 kehaline kasvatus

4 üldõpetus

5 üldõpetus

6 mudilaskoor

4.a klass

Esmaspäev 4.a

1 üldõpetus / loodusõpetus

2 inglise keel

3 matemaatika

4 kehaline kasvatus

5 eesti keel

6 muusika

Teisipäev 4.a

1 eesti keel

2 vene keel / saksa keel

3 matemaatika

4 eesti keel / õpiabi

5 inglise keel

6 poistekoor

7 eelkool

Kolmapäev 4.a

1 matemaatika / õpiabi

2 usuõpetus

3 inglise keel

4 eesti keel

5 loodusõpetus

6 kunst

7 mudilaskoor

Neljapäev 4.a

1 eesti keel

2 matemaatika

3 inglise keel

4 muusika

5 vene keel / saksa keel

6 kehaline kasvatus

7 poistekoor / eelkool

8 lastekoor

Reede 4.a

1 inglise keel

2 loodusõpetus

3 ühiskonnaõpetus

4 kehaline kasvatus

5 tööõpetus

6 mudilaskoor

4.b klass

Esmaspäev 4.b

1 muusika

2 matemaatika

3 eesti keel

4 kehaline kasvatus

5 loodusõpetus

6 inglise keel

Teisipäev 4.b

1 vene keel / saksa keel

2 matemaatika

3 inglise keel

4 eesti keel

5 kunst

6 poistekoor

Kolmapäev 4.b

1 matemaatika

2 inglise keel

3 usuõpetus

4 eesti keel / õpiabi

5 loodusõpetus

6 käsitöö

7 mudilaskoor

Neljapäev 4.b

1 matemaatika

2 muusika

3 eesti keel

4 vene keel / saksa keel

5 inglise keel

6 kehaline kasvatus

7 poistekoor

8 lastekoor

Reede 4.b

1 eesti keel

2 inimeseõpetus

3 loodusõpetus

4 kehaline kasvatus

5 inglise keel

5.a klass

Esmaspäev 5.a

1 matemaatika C115 / väikene klass A311 / õpiabi A210

2 kunst C218

3 muusika C117

4 inimeseõpetus A205

5inglise keel A207 / A311

6kehaline kasvatus

7 arvuti A306

Teisipäev 5.a

1 matemaatika C115 / väikene klass A311

2 inglise keel C215 / A311

3 ajalugu A205

4 varane saksa keel A208 / varane vene keel A206

5 eesti keel A205 / õpiabi A106 / väikene klass A311

6 kehaline kasvatus P saal

Kolmapäev 5.a

1 Vaba tund

2 matemaatika C115/ väikene klass A311

3 usuõpetus A205

4 loodusõpetus C115

5 varane saksa keel A205 / varane vene keel A206

6 ajalugu A205

Neljapäev 5.a

1 matemaatika C115 / väikene klass A311

2 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

3 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

4 eesti keel A205 / väikene klass A311

5 kirjandus A205 / väikene klass A311

6 inglise keel A208 / A311

7 kehaline kasvatus T saal

Reede 5.a

1 inglise keel A208 / A311

2 eesti keel A205 / väikene klass A311

3 kirjandus A205 / väikene klass A311

4 matemaatika C115 / väikene klass A311

5 loodusõpetus C115

6 kehaline kasvatus T saal/ P saal

7 kehaline kasvatus P saal

5.b klass

Esmaspäev 5.b

1 kunst C218

2 muusika C117

3 inglise keel A109 / A302

4 matemaatika C115 / õpiabi A210

5 ajalugu A205

6 kehaline kasvatus T

Teisipäev 5.b

1 ajalugu A205

2 inimeseõpetus A205

3 matemaatika C115

4 inglise keel A109 / A302

5 varane saksa keel A207 / varane vene keel A108*

Kolmapäev 5.b

1 eesti keel A206 / õpiabi A311

2 usuõpetus A205

3 inglise keel A109 / A302

4 kirjandus A205

5 matemaatika C115

6 varane saksa keel C114 / varane vene keel A107*

7 arvutiõpetus A306

Neljapäev 5.b

1 kehaline kasvatus P saal

2 matemaatika C115

3 eesti keel A205

4 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

5 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

6 inglise keel A109 / A302

7 kehaline kasvatus T saal

Reede 5.b

1 loodusõpetus A108

2 loodusõpetus A108

3 matemaatika C115

4 eesti keel A205

5 kirjandus A205

6 kehaline kasvatus P / kehaline kasvatus T saal

7 kehaline kasvatus P saal

6.a klass

Esmaspäev 6.a

1 muusika C117

2 usuõpetus A206

3 inglise keel A208 / A107

4 eesti keel C215 / väikene klass A106 / õpiabi A311

5 kirjandus C215 / väikene klass A106

6 matemaatika C115 / väikene klass A106 / õpiabi A210

Teisipäev 6.a

1 ajalugu A206

2 kunst C218

3 saksa keel A308 / vene keel A107

4 matemaatika C115 / väikene klass A106

5 kehaline kasvatus P / kehaline kasvatus T saal

6 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

7 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

Kolmapäev 6.a

1 eesti keel C215 / väikene klass A106

2 saksa keel A308 / vene keel A107

3 matemaatika C115 / väikene klass ek A106 / õpiabi A210

4 loodusõpetus A108 / väikene klass A106

5 kehaline kasvatus P / kehaline kasvatus T saal

6 inglise keel C115 / A206

7 ühiskonnaõpetus A206

Neljapäev 6.a

1 inglise keel A109 / A208

2 saksa keel A308 / vene keel A107

3 ajalugu C117

4 loodusõpetus A108 / väikene klass A106

5 matemaatika C115 / väikene klass A106

6 kirjandus C215 / väikene klass A106

Reede 6.a

1 matemaatika C115 / väikene klass A106

2 inglise keel A109 / A208

3 loodusõpetus A108 / väikene klass A106

4 eesti keel C215 / väikene klass A106

5 saksa keel A109 / vene keel A107*

6.b klass

Esmaspäev 6.b

1 ajalugu A205

2 usuõpetus A205

3 matemaatika C115

4 kunst C218

5 saksa keel A108 / vene keel A107

6 inglise keel A302 / A109

Teisipäev 6.b

1 saksa keel A109 / vene keel A107

2 matemaatika C115

3 inglise keel A302 / A109

4 ajalugu A205

5 kehaline kasvatus P / kehaline kasvatus T saal

6 eesti keel C215

7 kirjandus C215

Kolmapäev 6.b

1 matemaatika C115

2 eesti keel C215 / õpiabi A210

3 kirjandus C215

4 inglise keel A302 / A109

5 kehaline kasvatus P / kehaline kasvatus T saal

6 loodusõpetus A108

Neljapäev 6.b

1 loodusõpetus A108

2 ühiskonnaõpetus A205

3 eesti keel C215

4 inglise keel A302 / A109

5 saksa keel A308 / vene keel A107

6 matemaatika C115

Reede 6.b

1 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

2 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

3 saksa keel A308 / vene keel A107

4 loodusõpetus A108

5 muusika C117

6 matemaatika C115 / õpiabi A210

7.a klass

Esmaspäev 7.a

1 inglise keel A109 / A208

2 eesti keel C215

3 bioloogia A108

4 matemaatika C114

5 kunst C218

6 saksa keel A308 / vene keel A107

7 kehaline kasvatus P / kehaline kasvatus T saal

Teisipäev 7.a

1 muusika C117

2 inglise keel A109 / A208 / väikene klass A106

3 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

4 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

5 eesti keel C215

6 geograafia A108

Kolmapäev 7.a

1 saksa keel A308 / vene keel A107

2 ajalugu A206

3 matemaatika C114

4 kehaline kasvatus P / kehaline kasvatus T saal

5 inglise keel A109 / A208 / väikene klass A106

6 kirjandus C215 / õpiabi A311

7 eesti keel C215*

Neljapäev 7.a

1 matemaatika C114

2 geograafia A108

3 inglise keel A109 / A208 / väikene klass A106

4 loodusõpetus A207

5 ajalugu A206

6 usuõpetus A206

Reede 7.a

1 inimeseõpetus A205

2 saksa keel A308 / vene keel A107

3 kirjandus C215

4 matemaatika C114 / õpiabi A210

5 loodusõpetus A207

7.b klass

Esmaspäev 7.b

1 geograafia A207

2 matemaatika C115 / väikene klass A210

3 eesti keel C215 / väikene klass A311 / õpiabi A210

4 bioloogia A108

5 inglise keel A308 / A208

6 inimeseõpetus A206

7 kehaline kasvatus P / kehaline kasvatus T saal

Teisipäev 7.b

1 inglise keel A308 / A208

2 ajalugu A206

3 kirjandus C215

4 eesti keel C215 / väikene klass A210

5 matematika C115 / väikene klass A210

6 saksa keel A208 / vene keel A107

Kolmapäev 7.b

1 muusika C117

2 kunst C218

3 saksa keel A208 / vene keel A107

4 kehaline kasvatus P / kehaline kasvatus T saal

5 geograafia A207

6 inglise keel A308 / A208

Neljapäev 7.b

1 saksa keel A108 / vene A107

2 loodusõpetus A207

3 loodusõpetus A207

4 matemaatika C115 / väikene klass A210

5 eesti keel C215 / väikene klass A210

6 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

7 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

Reede 7.b

1 eesti keel C215*

2 matemaatika C115 / väikene klass C215 / õpiabi A210

3 ajalugu A206

4 inglise keel A308 / A208

5 usuõpetus A206

8.a klass

Esmaspäev 8.a

1 saksa keel A308 / vene keel A107

2 füüsika A207

3 ajalugu A206

4 usuõpetus A206

5 matemaatika C114 / õpiabi A210

6 eesti keel C214 / õpiabi A311

7 muusika C117

Teisipäev 8.a

1 kunst C218

2 bioloogia A108

3 saksa keel A208 / vene keel C214

4 matemaatika C114

5 inglise keel A302 / C214

6 keemia A207

7 kehaline kasvatus P / kehaline kasvatus T saal

Kolmapäev 8.a

1 füüsika A207

2 inglise keel A302 / C214

3 ajalugu A206

4 saksa keel A208 / vene keel A206

5 geograafia A108

6 kirjandus C214

7 kehaline kasvatus P / kehaline kasvatus T saal

Neljapäev 8.a

1 eesti keel C214

2 inglise keel A302 / C215

3 bioloogia A108

4 inimese- ja ühiskonnaõpetus A206

5 matemaatika C114

6 keemia A207

7 inimeseõpetus / loovtöö A205

Reede 8.a

1 matemaatika C114

2 kirjandus C214

3 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

4 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

5 inglise keel A302 / C215*

8.b klass

Esmaspäev 8.b

1 kehaline kasvatus P saal

2 matemaatika C114 / õpiabi A106 / väikene klass A210

3 eesti keel C214 / väikene klass A311 / õpiabi A210

4 füüsika A207

5 inglise keel A302 / A109

6 muusika C117

7 bioloogia A108

8 inimeseõpetus / loovtöö A205

Teisipäev 8.b

1 kehaline kasvatus P saal

2 saksa keel A308 / vene keel A107 / väikene klass A106

3 ajalugu A206

4 eesti keel C214 / väikene klass A210

5 matemaatika C114 / väikene klass A210

6 inglise keel A302 / A109*

7 kehaline kasvatus T saal

Kolmapäev 8.b

1 kunst C218

2 keemia A207

3 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

4 käsitöö C218 / tehnoloogia C009

5 saksa keel A308 / vene keel A107 / väikene klass A106

6 inglise keel A302 / A109

7 kehaline kasvatus T saal

Neljapäev 8.b

1 keemia A207

2 ajalugu A206

3 saksa keel A308 / vene keel A107 / väikene klass A106

4 matemaatika C114 / väikene klass A210

5 inglise keel A302 / A109

6 geograafia A108

7 usuõpetus A206

Reede 8.b

1 kirjandus C214

2 matemaatika C114 / väikene klass C215

3 füüsika A207

4 inimese- ja ühiskonnaõpetus A206

5 kirjandus C214

6 bioloogia A108

9.a klass

Esmaspäev 9.a

1 matemaatika C114

2 kehaline kasvatus P / kehaline kasvatus T saal

3 ajalugu A205

4 inglise keel C214 / A302*

5 eesti keel C214 / õpiabi A311

6 füüsika A207

7 usuõpetus A205

Teisipäev 9.a

1 matemaatika C114

2 geograafia A207

3 keemia A207

4 füüsika A207

5 saksa keel A308 / vene keel A206

6 kirjandus C214

7 eesti keel C214*

Kolmapäev 9.a

1 ajalugu A205

2 muusika C117

3 bioloogia A108

4 matemaatika C114

5 inglise keel C215 / A302

6 kunst C217

7 ühiskonnaõpetus A205

Neljapäev 9.a

1 saksa keel A308 / vene keel A302

2 kirjandus C214

3 inglise keel C214 / A302

4 eesti keel C214

5 geograafia A207

6 matemaatika C114

7 bioloogia A108

Reede 9.a

1 saksa keel A308 / vene keel A206

2 keemia A207

3 kehaline kasvatus P / kehaline kasvatus T saal

4 inglise keel C214 / A302

5 matemaatika C114 / õpiabi A210

9.b klass

Esmaspäev 9.b

1 eesti keel C214*

2 kirjandus C214 / õpiabi A311

3 matemaatika C114 / väikene klass A311 / õpiabi A106

4 inglise keel A109 / A208

5 kehaline kasvatus P / kehaline kasvatus T saal

6 kunst C118

7 geograafia A207

Teisipäev 9.b

1 füüsika A207

2 matemaatika C114

3 bioloogia A108

4 saksa keel A308 / vene keel A107

5 inglise keel A109 / A208

6 ajalugu A205

7 ühiskonnaõpetus A205

Kolmapäev 9.b

1 inglise keel A109 / A208*

2 matemaatika C114 / väikene klass A208

3 keemia A207

4 saksa keel A308 / vene keel A107

5 eesti keel C214

6 muusika C117

Neljapäev 9.b

1 ajalugu A205

2 inglise keel A109 / A208

3 matemaatika C114 / väikene klass A210

4 saksa keel A308 / vene keel A107

5 eesti keel C214

6 kirjandus C214

7 usuõpetus A205

Reede 9.b

1 füüsika A207

2 kehaline kasvatus P

3 matemaatika C114 / väikene klass A210/ õpiabi A208

4 keemia A207

5 bioloogia A108

6 geograafia A207